17/01/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Sổ tay tuyên truyền Đề án: Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
 126
 19/11/2021
Ảnh: Bìa Sổ tay tuyên truyền đề án

Ảnh: Bìa Sổ tay tuyên truyền đề án

1. Mục đích và tầm quan trọng của Đề án

- Nhằm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn theo nhu cầu thị trường, khắc phục dần tình trạng manh mún, nhỏ lẻ; nâng cao nhận thức và hành động của người nông dân về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hiện đại và thông minh.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Đề án phát triển nông nghiệp bền vững áp dụng cho các ngành hàng nông sản chủ lực và tiềm năng của tỉnh (lúa, mít, chanh không hạt, bưởi, khóm, mãng cầu, heo, lươn, cá thát lát, cá tra).

b) Đối tượng áp dụng

- Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp (gọi chung là HTXNN).

- Người dân có nhu cầu thành lập HTXNN, thành viên và người lao động của HTXNN.

- Doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình trực tiếp thực hiện hoặc tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, thủy sản.

- Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và hợp tác xã; công chức của cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp, hợp tác xã; Liên minh HTX và công chức, viên chức của Liên minh HTX; các cá nhân, đơn vị, tổ chức hoạt động trong hoặc có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác xã.

3. Mục tiêu cụ thể

* Mục tiêu đến năm 2025

(1) Xây dựng 15 mô hình HTXNN và 03 liên hiệp HTXNN được đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng, máy móc, thiết bị và phát triển toàn diện, hoạt động hiệu quả.

(2) Xây dựng 01 mô hình cung ứng dịch vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp và 03 Trung tâm thu gom, phân loại, sơ chế, đóng gói và phân phối hàng nông sản.

 (3) Xây dựng thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

* Định hướng đến năm 2030

Nhân rộng các mô hình HTXNN đạt hiệu quả cao trong giai đoạn 2021 - 2025 để đến năm 2030 lĩnh vực nông nghiệp đạt các mục tiêu sau:

+ Về kinh tế: Tốc độ tăng GRDP nông nghiệp đạt trên 3%/năm.

+ Về xã hội: Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2 lần so với năm 2020.

+ Về môi trường: Tỷ lệ sản lượng sản phẩm trồng trọt, thủy sản nuôi trồng được chứng nhận sản xuất bền vững trên 20%; tỷ lệ cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn xử lý chất thải bằng biogas hoặc các giải pháp công nghệ xử lý hiệu quả đạt 100%; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản được tưới tiêu hiện đại, tiết kiệm nước, thân thiện môi trường đạt trên 30%.

4. Danh mục các dự án và hoạt động sẽ được triển khai thực hiện

(1) Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ mô hình HTX, liên hiệp HTX phát triển toàn diện, hoạt động có hiệu quả.

 (2) Dự án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho HTX và hỗ trợ lao động có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại HTX.

(3) Dự án xây dựng Trung tâm thu gom, phân loại, sơ chế, đóng gói và phân phối hàng nông sản tỉnh Hậu Giang.

(4) Dự án đầu tư máy móc nông nghiệp, thiết bị, phương tiện cho Tổ cung ứng dịch vụ cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(5) Dự án xây dựng thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

(6) Hoạt động hỗ trợ tín dụng và tiếp cận các nguồn vốn tín dụng cho HTX.

(7) Hoạt động xúc tiến liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản tỉnh Hậu Giang.

(8) Hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và lựa chọn các HTX đáp ứng tiêu chí đầu vào để tham gia đề án và vận động, thúc đẩy thành lập 03 liên hiệp HTX; đánh giá hiệu quả hoạt động và mức độ đáp ứng các tiêu chí đầu ra.

(9) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả thực hiện đề án.

5. Nội dung các chính sách hỗ trợ

a) Chính sách hỗ trợ phát triển toàn diện 15 mô hình hợp tác xã và 03 liên hiệp hợp tác xã

(1) Hỗ trợ thành lập mới 8 HTX, 3 liên hiệp HTX và củng cố 7 HTX.

(2) Hỗ trợ thuê lao động trẻ có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc tại HTX (tham gia quản trị HTX và thực hiện nhiệm vụ kế toán).

(3) Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trình độ từ cao đẳng trở lên cho cán bộ quản lý HTX, trong đó ưu tiên đào tạo đối tượng là thành viên Ban Giám đốc và kế toán của HTX.

(4) Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX về kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, liên kết, tiếp thị, quảng bá sản phẩm của HTX; kiến thức về chính sách, pháp luật, thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại...

(5) Hỗ trợ HTX thực hiện các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và thị trường; áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng theo chuỗi, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), kiểm soát an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh, xây dựng các hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước...

(6) Hỗ trợ liên kết, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường: tư vấn xây dựng dự án liên kết; thiết kế, in ấn bao bì, nhãn mác sản phẩm; tham gia hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước; tổ chức các điểm giới thiệu, bán sản phẩm...

(7) Hỗ trợ đăng ký chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

(8) Hỗ trợ xây dựng website và tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử.

(9) Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng: xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế, chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng...

(10) Hỗ trợ tín dụng: cho HTX vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng và Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

(Đính kèm chi tiết Sổ tay tuyên truyền. DOC)

(Đính kèm chi tiết Sổ tay tuyên truyền. PDF)

Ngô Văn Thống
Trung tâm Khuyến nông và DVNN

Ý kiến bạn đọc