28/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2023 ( Lần 2)

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2023 ( lần 2), gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 27/09/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 25/09/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 20/09/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 9 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 9 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 06/09/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2023 ( lần 2)

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2023 ( lần 2), gởi Quý bạn đọc tham khảo

 30/08/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2023, quý bạn đọc tham khảo

 22/08/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 8 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 8 năm 2023 gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 18/08/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 8 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 8 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 10/08/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 8 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ của tỉnh tuần 1 tháng 8 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 01/08/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 7 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 7 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 01/08/2023