30/03/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 3 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 3 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 15/03/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 3 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ tỉnh tuần 2 tháng 3 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 13/03/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 3 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 3 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 01/03/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 02 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 02 năm 2023, gởi Quý bạn đọc tham khảo

 27/02/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 02 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 02 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 20/02/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 02 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 02 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 07/02/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 02 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 2 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 02/02/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 01 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 01 năm 2023, gởi Quý bạn đọc tham khảo

 02/02/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 01 năm 2023

Bảng giá một số măt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 01 năm 2023, gởi Quý bạn đọc tham khảo

 02/02/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 01 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 01 năm 2023

 02/02/2023