17/01/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 01 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 01 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo Năm mới kính chúc Quý bạn đọc luôn luôn Thành công và Hạnh phúc trong cuộc sống. Trân trọng

 08/01/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 12 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 12 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 08/01/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 12 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 12 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 23/12/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 12 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 12 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 16/12/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 12 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 12 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 10/12/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 12 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 12 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 02/12/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 11 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 11 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 25/11/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 11 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 11 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 25/11/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 11 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 11 năm 2020, gởi đến Quý bạn tham khảo

 16/11/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 10 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 10 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 30/10/2020