02/08/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 8 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 8 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 02/08/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 6 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 7 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 26/07/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 7 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 7 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 20/07/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 7 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 7 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 14/07/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 7 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 7 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 14/07/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 6 năm 2021 ( lần 2)

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 6 năm 2021 (lần 2), gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 29/06/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 6 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản tuần 4 tháng 6 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 21/06/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 6 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 6 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 21/06/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 6 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 6 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 07/06/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 6 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 6 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 02/06/2021