30/11/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 11 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 11 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 24/11/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 11 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 11 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 24/11/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 11 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 11 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 24/11/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 11 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 11 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 16/11/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 26/09/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 9 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 9 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 15/09/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 07/09/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 9 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 9 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 30/08/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2022

Bảng giá một sô sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2022, gởi đến Quý bà con và bạn đọc tham khảo

 24/08/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 8 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 8 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc và bà con nông dân tham khảo

 19/08/2022