18/05/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 5 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 5 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 09/05/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 4 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 4 năm 2022, gởi Quý bạn đọc tham khảo

 04/05/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 4 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 4 năm 2022

 21/04/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 4 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 4 năm 2022

 21/04/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 4 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 4 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 21/04/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 3 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 3 năm 2022, gởi Quý bạn đọc tham khảo

 06/04/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 3 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 3 năm 2022, gới đến Quý bạn đọc tham khảo

 06/04/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 3 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 3 năm 2022

 06/04/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 3 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 3 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 06/04/2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 2 năm 2022

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 2 năm 2022, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 06/04/2022