29/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 9 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 9 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 23/09/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 08/09/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 9 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 9 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 08/09/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 26/08/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 8 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 8 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 24/08/2020

bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 8 năm 2020

Bảng giá một số măt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 8 năm 2020

 12/08/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 8 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 8 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 06/08/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 7 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 7 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 21/07/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 7 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 7 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 14/07/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 7 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 7 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 06/07/2020