25/05/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

 20/05/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc BGĐ trong tuần như sau:

 15/05/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ như sau:

 07/05/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm KN&DVNN.

 25/04/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 16/04/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 11/04/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 03/04/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 26/03/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 20/03/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024 (Lịch thay thư mời họp)

 20/03/2024