20/10/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh

Hậu Giang: Diễn đàn trực tuyến “Các biện pháp canh tác và liên kết sản xuất cây mít bền vững”

Nhằm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật mới cho nông dân trong chăm sóc và phòng trị bệnh hiệu quả trên cây mít, đồng thời tìm ra giải pháp đẩy mạnh liên kết sản xuất nâng cao giá trị cây mít bền vững trong thời gian tới để bà con nông dân yên tâm sản xuất, năng cao thu nhập. Ngày 15/10/2021 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức diễn đàn trực tuyến “Các biện pháp canh tác và liên kết sản xuất cây mít bền vững”.

 20/10/2021

Thành phố Ngã Bảy: Khai giảng lớp tập huấn FFS “Quy trình chăm sóc mít thái cho năng suất cao thích ứng với biến đổi khí hậu”

Tập huấn theo phương pháp FFS: Vừa lý thuyết vừa thực hành trên mô hình sẽ giúp nông dân nắm bắt kiến thức nhanh và tốt hơn đồng thời nâng cao kỹ năng tập huấn theo phương pháp FFS cho cán bộ kỹ thuật. Nhằm giúp cho bà con nông dân ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến, nâng cao trình độ canh tác theo nhu cầu của nhóm nông dân gắn với mô hình thực hành theo dõi sự phát triển của con giống.

 19/10/2021

Thành phố Ngã Bảy: Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng một số cây con theo nhu cầu các tổ nhóm nông dân

Thực hiện kế hoạch đào tạo huấn luyện năm 2021 của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang. Nhằm đáp ứng những nhu cầu thực tế của các tổ nhóm nông dân và giúp cho nông hộ ứng dụng tốt quy trình sản xuất tiên tiến, nâng cao trình độ canh tác trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển đa dạng, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang được quan tâm và môi trường sống đang bị ảnh hưởng bởi hiện tượng biến đổi khí hậu phức tạp như hiện nay.

 19/10/2021

Trạm khuyến nông thị xã Long Mỹ cấp vật tư mô hình hệ thống tưới phun tự động thích ứng với tình trạng hạn mặn trong vườn ăn trái

Ngày 7/10/2021 Trạm khuyến nông thị xã Long Mỹ phối hợp Phòng Kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tổ chức cấp phát vật tư thiết bị của mô hình hệ thống tưới phun tự động thích ứng với tình trạng hạn mặn trong vườn ăn trái cho hộ tham gia mô hình.

 19/10/2021

Huyện Châu Thành A: Cấp vật tư thực hiện “Mô hình sử dụng hệ thống tưới phun tự động thích ứng với tình trạng hạn hán trong vườn cây ăn trái”

Những năm gần đây trên địa bàn huyện Châu Thành A có nhiều nhà vườn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng năng suất chất lượng nông sản, trong đó áp dụng mô hình lắp hệ thống tưới nước tiết kiệm tự động trên vườn cây ăn trái được nhiều nhà vườn quan tâm và thực hiện.

 19/10/2021

Hội nghị trực tuyến ngày Pháp luật và hoạt động công đoàn Trung tâm Khuyến nông và DVNN

Ngày 8 tháng 10 năm 2021 - Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị ngày pháp luật và hoạt động công đoàn cơ sở trực thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

 14/10/2021

TP. Vị Thanh: Cấp phát vật tư mô hình tưới phun tự động thích ứng với tình trạng hạn hán trong vườn cây ăn trái

Ngày 28/09/2021, Tại phòng thí nghiệm của Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đã tổ chức cấp vật tư hỗ trợ mô hình tưới phun tự động thích ứng với tình trạng hạn hán trong vườn cây ăn trái cho ông Mã Vĩnh Toàn ấp 2, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

 14/10/2021

Huyện Châu Thành A: Tổ chức bế giảng lớp tập huấn FFS “Kỹ thuật nuôi lươn không bùn trên bể”

Ngày 12/10/2021 Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn FFS “Kỹ thuật nuôi lươn không bùn trên bể” tại ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn.

 13/10/2021

Huyện Vị Thủy: Cấp phát vật tư mô hình “Sử dụng hệ thống tưới phun tự động thích ứng với tình hình hạn mặn trong vườn cây ăn trái” tại xã Vị Trung

Ngày 07/10/2021 vừa qua, tại huyện Vị Thủy, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp Hậu Giang tổ chức cấp phát vật tư cho hộ Lê Văn Hoài, ấp 10, xã Vị Trung tham gia mô hình “ Sử dụng hệ thống tưới phun tự động thích ứng với tình hình hạn mặn trong vườn cây ăn trái” với diện tích 1ha.

 13/10/2021

Thành phố Ngã Bảy: Cấp vật tư mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch nông nghiệp

Hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2021 Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu giang phối hợp với Trạm Khuyến nông Thành phố Ngã Bảy, Tổ kỹ thuật xã Đại Thành tiến hành cấp vật tư cho các hộ tham gia mô hình “Sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch nông nghiệp”.

 13/10/2021