30/11/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

Sở Nông nghiệp và PTNT: Hướng dẫn thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng

Ngày 21/9/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 1442/SNNPTNT-TTKN&DVNN về việc hướng dẫn thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng

 28/11/2022

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 19/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 28/11/2022

Bộ NN-PTNT ban hành QĐ số 4324/QĐ-BNN-BVTV về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022 – 2025

Ngày 09/11/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành Quyết định số 4324/QĐ-BNN-BVTV về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022 – 2025.

 24/11/2022

UBND tỉnh Hậu Giang: Quy định về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND quy định về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 07/09/2022

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngày 11/ 8/ 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 07/09/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang: Thành lập Tổ hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 265/QĐ-SNNPTNT về việc thành lập Tổ hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 26/08/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Quyết định ban hành nội quy làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang.

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang vừa có Quyết định ban hành nội quy làm việc tại Sở.

 26/08/2022

TTKN và DVNN: Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 8

Ngày 10/8/2022, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới bằng hình thức trực tuyến. qua phần mềm Zoom.

 26/08/2022

Danh Mục Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Được Phép Sử Dụng Và Cấm Sử Dụng Tại Việt Nam

Ngày 28/12/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

 01/08/2022

Một số quy định của nhà nước về quản lý động vật rừng

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-SNNPTNT ngày 10/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang về Tuyên truyền quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Khuyến nông phối hợp với chi cục Kiểm lâm tỉnh tuyên truyền một số quy định của nhà nước về quản lý động vật rừng.

 01/08/2022