28/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

Cục Trồng trọt: Ban hành quyết định về việc công nhận quy trình kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt

Ngày 25/04/2022, Cục Trồng trọt ban hành quyết định về việc công nhận quy trình kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt: Công nhận “ Quy trình kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

 22/08/2023

Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm NĐ15 [Mới 2023]

Quy định về an toàn thực phẩm mới nhất ban hành kèm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 22/08/2023

Phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Ngày 18/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về Phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

 22/08/2023

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ngày 03/4/2023 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

 22/05/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2023

Ngày 15/3/2023, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2023.

 17/04/2023

TTKN&DVNN: Triển khai nội dung Ngày Pháp Luật tháng 4 kết hợp Sinh hoạt CĐCS đến toàn thể viên chức hệ thống Khuyến nông.

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến viên chức và người lao động của đơn vị, ngày 03 tháng 4 năm 2023 Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN và DVNN tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới ban hành bằng hình thức tuyên truyền trực tuyến qua phần mềm Zoom.

 17/04/2023

Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 22/12/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 17/04/2023

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP).

 27/02/2023

TTKN và DVNN: Tổ chức sinh hoạt " Ngày Pháp luật" tháng 02 năm 2023

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến viên chức, người lao động của đơn vị, ngày 06 tháng 02 năm 2023 Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN và DVNN tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom. Điểm cẩu chính tại Phòng họp TTKN&DVNN và 8 điểm cầu tại các Trạm KN huyện, thị xã, thành phố.

 20/02/2023

Chương trình số 150-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Ngày 27/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 150-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

 17/01/2023