20/10/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Sản phẩm tư vấn dịch vụ khuyến nông

Thị xã Long Mỹ: Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hiếu cung cấp dịch vụ gieo cấy trong sản xuất lúa

Sử dụng thiết bị máy móc vào khâu gieo, cấy lúa vừa tiết kiệm thời gian, giảm công lao động nặng nhọc, hạ giá thành, chi phí, giảm thất thoát trong và sau thu hoạch và tăng lợi nhuận cho nông dân.

 18/08/2021

Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn - Dịch vụ Khuyến nông

Bảng giá một số sản phẩm của Điểm Tư vấn dịch vụ khuyến nông gởi đến Quý bà con nông dân có nhu cầu sử dụng các sản phẩm.

 11/03/2021

Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn - Dịch vụ Khuyến nông

BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ TẠI ĐIỂM TƯ VẤN – DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG ( Áp dụng từ Ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Điểm Tư vấn – Dịch vụ Khuyến nông) Địa chỉ liên hệ: 1.Phòng Thông tin - Tư vấn Dịch vụ - ĐT: 0909.973747 ( Thảo) hoặc 02933.878.873; 2. Trạm Khuyến nông TX. Long Mỹ - ĐT: 02933.871.780; 3. Trạm Khuyến nông TX. Ngã Bảy - ĐT: 02933.868.144; 4. Trạm Khuyến nông Huyện Vị Thủy - ĐT: 02933.571.612; 5. Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh - ĐT: 02933.877.717; 6. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành A - ĐT: 02933.946.543; 7. Trạm Khuyến nông Huyện Long Mỹ - ĐT: 02933.874.959; 8. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành - ĐT: 02933.948.530; 9. Trạm Khuyến nông Huyện Phụng Hiệp - ĐT: 02933.996.020.

 02/02/2021

Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn dịch vụ Khuyến nông

BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ TẠI ĐIỂM TƯ VẤN – DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG ( Áp dụng từ  Ngày  20  tháng  12  năm 2020 của Điểm Tư vấn – Dịch vụ Khuyến nông)

 17/12/2020

Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn - Dịch vụ Khuyến nông

Giá các sản phảm của Điểm Tư vấn - Dịch vụ Khuyến nông ( Áp dụng từ  Ngày  09  tháng  9  năm 2020 của Điểm Tư vấn – Dịch vụ Khuyến nông) Địa chỉ liên hệ: 1.Phòng Thông tin - Tư vấn Dịch vụ - ĐT: 0909.973747 ( Thảo) hoặc 02933.878.873;

 23/09/2020

Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn dịch vụ Khuyến nông

Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn dịch vụ Khuyến nông, gởi đến Quý bà con có nhu cầu mua các sản phẩm của Điểm

 06/05/2020

Bảng giá các mặt hàng của Điểm Tư vấn Dịch vụ Khuyến nông

Bảng giá các mặt hàng của Điểm Tư vấn Dịch vụ Khuyến nông năm 2020 ( Áp dụng từ ngày 24/2/2020)

 25/02/2020

Tưới tiết kiệm: Xu hướng mới cho Nông nghiệp

Việc áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đã mang lại hiệu quả thiết thực về nhiều mặt. Cụ thể, giúp tăng năng suất cây trồng từ 10-15% tùy theo từng loại cây trồng.

 27/12/2019

Bảng giá một số sản phẩm của Điểm Tư vấn - Dịch vụ Khuyến nông

Trung tâm Khuyến nông trân trọng thông báo đến các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm, Trạm Khuyến nông, Tổ kỹ thuật nông nghiệp xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Một số sản phẩm hiện có và sản phẩm ký gởi tại Điểm Tư vấn – Dịch vụ cung ứng cho nông dân và niêm yết giá bán lẻ trong hệ thống như sau:

 16/04/2019

Thông tin giá cả các sản phẩm dịch vụ của Điểm Tư vấn dịch vụ Khuyến nông

Giá cả một số sản phẩm của Điểm Tư vấn dịch vụ Khuyến nông gởi đến Quý bà con có nhu cầu sử dụng thì liên hệ theo các địa chỉ sau: Địa chỉ liên hệ: 1. Phòng Thông tin - Tư vấn Dịch vụ - ĐT: 02933.878.873 hoặc ĐT: 0909.973747 ( Thảo)

 13/03/2018