26/09/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Sản phẩm tư vấn dịch vụ khuyến nông
Bảng giá các mặt hàng của Điểm Tư vấn Dịch vụ Khuyến nông
 924
 25/02/2020
Bảng giá các mặt hàng của Điểm Tư vấn Dịch vụ Khuyến nông năm 2020 ( Áp dụng từ ngày 24/2/2020)

BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ TẠI

ĐIỂM TƯ VẤN – DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG

( Áp dụng từ  Ngày  24  tháng  02  năm 2020 của

Điểm Tư vấn – Dịch vụ Khuyến nông)

Địa chỉ liên hệ:

1.Phòng Thông tin - Tư vấn Dịch vụ - ĐT: 0909.973747 ( Thảo)

 hoặc 02933.878.873;

2. Trạm Khuyến nông TX. Long Mỹ - ĐT: 02933.871.780;

3. Trạm Khuyến nông TX. Ngã Bảy - ĐT: 02933.868.144;

4. Trạm Khuyến nông Huyện Vị Thủy - ĐT: 02933.571.612;

5. Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh - ĐT: 02933.877.717;

6. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành A - ĐT: 02933.946.543;

7. Trạm Khuyến nông Huyện Long Mỹ - ĐT: 02933.874.959;

8. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành - ĐT: 02933.948.530;

9. Trạm Khuyến nông Huyện Phụng Hiệp - ĐT: 02933.996.020.

( Đính kèm bảng giá của Điểm)

Trần Thanh Thảo
Phòng TTTVDV

Ý kiến bạn đọc