30/01/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
TTKN&DVNN Hậu Giang: Tổ chức khai giảng 5 lớp Tập huấn FFS "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật một số cây con cho các nhóm nông dân theo nhu cầu”
 110
 28/11/2022

Thực hiện kế hoạch số 143/KH-TTKN&DVNN ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Khuyến nông và DVNN Hậu Giang về Tổ chức khai giảng 5 lớp Tập huấn FFS "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật một số cây con cho các nhóm nông dân theo nhu cầu” đã khai giảng 5/5 lớp FFS trên địa bàn Tx. Long Mỹ và huyện Châu Thành A.

Từ nguồn kinh phí bổ sung 4 tháng cuối năm 2022, Trung tâm Khuyến nông và DVNN đã phối hợp với Trạm Khuyến nông Tx. Long Mỹ và huyện Châu Thành A tổ chức 5 lớp tập huấn FFS với tổng kinh phí 121.500.000 đồng. Đối tượng: Nông dân nồng cốt cùng sở thích, sản xuất cùng một đối tượng (Nông dân trong Câu lạc bộ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã và các Hội đoàn thể). Số lớp: 5 lớp (10 ngày/lớp, 20 người/lớp). Thời gian: Từ tháng 10 - 12/2022. Địa điểm: Tổ chức tại các huyện, thị và thành phố.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân, nội dung tập huấn tập trung vào những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế gắn với mô hình thực hành ngoài đồng (chuồng/trại) theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với tình hình sản xuất thực tế của người dân. Cụ thể như sau: 

- TX. Long Mỹ: 

+ Chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học (2 lớp) 

 + Chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học (1 lớp) 

 + Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng hữu cơ (1 lớp)

- Huyện Châu Thành A: Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa đồng tiền (1 lớp)

Giảng viên là viên chức kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông và DVNN, Trạm Khuyến nông có chuyên môn đáp ứng yêu cầu chủ đề của lớp tập huấn.

Với mục tiêu giúp cho bà con nông dân ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến, nâng cao trình độ canh tác theo nhu cầu của từng nhóm nông dân gắn với mô hình thực hành ngoài đồng theo suốt chu kỳ sinh trưởng của cây, con giống.    

Sau khóa tập huấn, nông dân được trang bị, bổ sung những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Với mô hình thực hành ngoài đồng nông dân dễ dàng ứng dụng và nhân rộng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh:

 

Trịnh Minh Nhã
Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc