08/03/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Huyện Long Mỹ: Lãnh đạo Phòng nông nghiệp kiểm tra đập thời vụ ngăn mặn xâm nhập
 46
 22/02/2021
Ông: Lê Hồng Việt, Trưởng Phòng nông nghiệp & PTNT (đứng giữa) kiểm tra đập ngăn mặn

Ông: Lê Hồng Việt, Trưởng Phòng nông nghiệp & PTNT (đứng giữa) kiểm tra đập ngăn mặn

Năm 2021 theo dự báo của cơ quan chuyên môn về diển biến tình hình xâm nhập mặn mùa khô diễn ra gây gắt và phức tạp có xu hướng tăng cao so với năm trước.

Xã Lương Nghĩa là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tình hình hạn mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ. Trước tình hình trên Lãnh đạo huyện đã có chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung chủ động, tăng cường công tác ứng phó chống hạn mặn để đảm bảo an toàn năng suất lúa Đông Xuân của người dân trên địa bàn huyện.

Ngày 17/02/2021 ông Lê Hồng Việt, Trưởng Phòng nông nghiệp và PTNT cùng với cán bộ kỹ thuật đi kiễm tra các cống, đập thời vụ trên địa bàn xã Lương Nghĩa, trong tình hình xâm nhập mặn đến sớm và có giải pháp chỉ đạo công tác phòng chống hạn mặn để hạn chế thiệt hại vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 để đảm bảo an toàn năng suất lúa Đông Xuân của người dân trên địa bàn huyện.

 UBND xã Lương Nghĩa chỉ đạo Tổ kỹ thuật nông nghiệp thường xuyên thăm đồng, theo dõi các bản tin diễn biến xâm nhập mặn trên các phương tiện thông tin, để chủ động ứng phó và thường xuyên đo độ mặn trong các tuyến kênh nội đồng. Thông báo cho người dân biết khi độ mặn cao không bơm nước vào ruông khi lúa đang đòng trổ và các vườn cây ăn trái, đóng các nắp cống, bọng theo dõi con nước nếu nồng độ mặn giảm thì thông báo cho người dân bơm tưới và trữ nước để phục vụ sản xuất.

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của xâm nhập mặn năm nay UBND xã Lương Nghĩa thường xuyên theo dõi nồng độ mặn, rà soát, kiểm tra hệ thống cống, đập, chủ động các biện pháp ứng phó. Tăng cường tuyên truyền cho người dân trữ nước ngọt trong kênh, mương để đảm bảo tưới tiêu. Không để ảnh hưởng do xâm nhập mặn, bảo vệ vụ lúa, hoa màu, vườn cây ăn trái trong đợt hạn mặn đạt hiệu quả cao nhất.

          

Nguyễn Thuấn Hồng
VC Khuyến nông huyện Long Mỹ

Ý kiến bạn đọc