21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Phổ biến chính sách mới
TTKN và DVNN: Triển khai Ngày Pháp luật tháng 3/2024
 343
 25/03/2024

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, ngày 14/03/2024 Họp trực tuyến qua phần mền ZOOM cho tất cả viên chức thuộc hệ thống Khuyến nông từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Cơ quan lồng ghép công tác Tổ chức cán bộ; Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ.TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" nhằm lồng ghép các văn bản Công đoàn cấp trên để triển khai.

Tham dự buổi sinh hoạt có ông Bành Đức Tín - Phó giám đốc TTKN, Chủ tịch công đoàn cơ sở, cùng 116 viên chức thuộc hệ thống Khuyến nông.

Tại buổi họp, ông Bành Đức Tín trao Quyết định thuyên chuyển công tác cho 03 viên chức như sau: ông Trần Thế Trung, Khuyến nông viên, trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp đến nhận nhiệm vụ Phòng Thông tin, tư vấn dịch vụ; Bà Trần Thị Mai Thiên, Khuyến nông viên, trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Kỹ thuật; Bà Lê Thị Kiều Phương, Kỹ thuật viên Khuyến nông, Phòng Kỹ thuật đến nhận nhiệm vị tại Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc TTKN và DVNN tỉnh.

 Tại buổi sinh hoạt đã triển khai các văn bản pháp luật sau: Quyết định số 5689/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/12/2023 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia; chỉ thị số 661/CT-BNN-TL ngày 23/01/2024 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023; Quyết định số 5416/QĐ-BNN-BVTV ngày 18/11/2023 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030; Thông tư số 19/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng đã triển khai báo cáo hoạt động công đoàn tháng 03/2024 và phương hướng tháng 04/2024.

 Tại buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật các cán bộ, viên chức đưa ra các ý kiến trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan văn bản ngày pháp luật và trả lời ý kiến do báo cáo viên triển khai đặt ra.

Trong buổi sinh hoạt này Ông Bành Đức Tín - Phó Giám đốc TTKN đã đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở tháng 03 và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 4/2024, đồng thời đề nghị viên chức thuộc Hệ thống Khuyến nông thực hiện tốt các nội dung đã triển khai và nghiên cứu áp dụng vào công tác chuyên môn trong thời gian tới và khẳng định đây là nội dung góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước.

Nguyễn Văn Thi
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp

Ý kiến bạn đọc