25/11/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Kết quả “Tập huấn hướng dẫn truy nguyên nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị một số loại nông sản chủ lực” cho đối tượng nhận chuyển giao công nghệ
 59
 03/11/2020

Với mục tiêu cập nhật và triển khai kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị, các bước xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, những biện pháp phát triển chuỗi giá trị bền vững, đăng ký thương hiệu và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp gắn với truy nguyên nguồn gốc nông sản.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch “Tập huấn hướng dẫn truy nguyên nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị một số loại nông sản chủ lực” cho đối tượng nhận chuyển giao công nghệ (nông dân), phân bổ cho 8 huyện, thị, thành trong tỉnh triển khai thực hiện.

Nội dung tập huấn: (1) Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm nông sản. Một số vấn đề về đàm phán và ký kết hợp đồng tiêu thụ; (2) Hướng dẫn các bước thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản thông qua phần mềm được ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Giảng viên: là viên chức khuyến nông có nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy. Có kỹ năng và được tập huấn TOT về “hướng dẫn truy nguyên nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị một số loại nông sản chủ lực” tại Trung tâm Khuyến nông trước khi tập huấn lại cho nông dân. Trong quá trình tập huấn, giảng viên cũng đã trao đổi nhiệt tình, dùng từ ngữ gần gũi, dễ hiểu,... Hướng dẫn nông dân tận tình các bước trong việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Farm 360 vào điện thoại, phục vụ cho việc cập nhật thông tin vùng nguyên liệu để làm cơ sở truy nguyên nguồn gốc.

Tài liệu: được biên soạn lại cho phù họp với tình hình thực tế tại địa phương, cập nhật hình ảnh mới. Nội dung đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Học viên thì cũng rất nhiệt tình, tham gia đầy đủ đảm bảo số lượng đề ra. Phần lớn học viên là bà con nông dân có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. Phần lớn học viên đã sử dụng tốt điện thoại thông minh, nên khi hướng dẫn sử dụng ứng dụng ghi nhật ký điện tử thì khá dễ dàng. Tuy nhiên, có một số học viên lớn tuổi gặp phải khó khăn nhỏ trong quá trình thực hiện thao tác ghi nhật ký điện tử trên điện thoại thông minh vì bà con thì chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc đã lớn tuổi nên không quen sử dụng, Giảng viên cũng đã tận tình hướng dẫn các học viên thao tác được trên điện thoại thông minh theo yêu cầu đề ra.

Sau khóa tập huấn có 200 nông dân tiên tiến trong tỉnh tham dự đã được cập nhật và triển khai kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị, các bước xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, những biện pháp phát triển chuỗi giá trị bền vững, đăng ký thương hiệu và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp gắn với truy xuất nguồn gốc nông sản.

Bên cạnh đó, cũng góp phần bổ sung những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nông dân tiên tiến trong tỉnh cùng với hệ thống khuyến nông vận động và tuyên truyền người dân ứng dụng và nhân rộng mô hình sản xuất theo chuổi gắn kết với thị trường, tạo đầu ra sản phẩm nông nghiệp một cách bền vững trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Kiều Tiên
Trung Tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc