31/05/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Bế giảng các lớp TOF vụ Đông Xuân 2019-2020 tại huyện Vị Thủy
 201
 23/03/2020
Bế giảng lớp Nhân giống lúa cấp xác nhận tại ấp 2, xã Vị Thủy

Bế giảng lớp Nhân giống lúa cấp xác nhận tại ấp 2, xã Vị Thủy

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) sau 3 năm triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Vi Thủy đến nay đã dần phát huy tác dụng và được nông dân hưởng ứng nhiệt tình.

Mục tiêu của dự án là tăng khả năng cạnh tranh của ngành hàng lúa gạo, tăng thu nhập cho nông dân sản xuất lúa gạo, giảm tác động tiêu cực tới môi trường đối với sản xuất lúa. Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc trồng lúa, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững.

Vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn huyện Vị Thủy được phân bổ đào tạo 10 lớp tập huấn thuộc dựa án VnSAT (Kỹ thuật canh tác lúa theo quy trình 3 giảm 3 tăng- 4 lớp; Kỹ thuật canh tác lúa theo quy trình 1 phải 5 giảm – 4 lớp; Kỹ thuật nhân giống lúa cấp xác nhận - 2 lớp). Thời gian đào tạo từ tháng 11/2019 đến 2/2020.

Sau hơn 2 tháng đào tạo, 10 lớp tập huấn TOF trên địa bàn huyện Vị Thủy đã hoàn thành chương trình tập huấn và tổ chức tổng kết từ ngày 16/3/2020 đến 18/3/2020. Kết quả có 438 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

Từ những kiến thức các lớp tập huấn được bà con nông dân áp dụng nên vụ Đông Xuân 2019-2020 năng suất lúa đạt trung bình từ 900kg/ 1000m2. Bên cạnh đó, giá lúa cũng ổn định so với mọi năm nên nông dân rất phấn khởi.

Dự án VnSAT đã dần phát huy tác dụng, tạo được niềm tin đối với nông dân trồng lúa và góp phần thay đổi tập quán canh tác theo kiểu truyền thống kém hiệu quả sang phương thức canh tác tiến tiến. Giúp nâng cao giá trị hạt gạo, tăng khả năng cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân sản xuất lúa. Đồng thời, giảm tác động tiêu cực đối với môi trường, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững.

 

Nguyễn Thị Kiều Tiên
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc