25/11/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong nước
Tham quan học tập mô hình Lúa – Tôm, một số mô hình sản xuất tốt và xúc tiến thương mại nông sản tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau.
 47
 03/11/2020

Từ ngày 21-23/10/2020, Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Đoàn tham quan học tập mô hình hiệu quả tại 02 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau.

Vừa qua, Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp thực hiện các hoạt động thuộc dự án Xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu và nguồn nước được kiểm soát khi xây dựng cống Cái lớn – Cái Bé năm 2020 – 2021. Trong đó, kế hoạch tham quan học tập mô hình Lúa – Tôm, một số mô hình sản xuất tốt và xúc tiến thương mại nông sản (đợt 1) được tổ chức, thực hiện từ ngày 21-23/10/2020 tại tỉnh Kiên Giang và Cà Mau cho 32 người là nông dân trong và ngoài dự án, cán bộ ngành nông nghiệp, Cụ thể: các cán bộ và nông dân được tham quan, học tập:

+ Tỉnh Kiên Giang:

* Mô hình Tôm – Lúa: huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

* Mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGap, liên kết sản xuất và tiêu thụ, tại Hợp Tác Xã Kinh 5, Xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang,

+ Tỉnh Cà Mau:

* Mô hình sản xuất Lúa – Tôm thẻ chân trắng (Khóm 9, Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau),

* Mô hình sản xuất Lúa – Tôm hữu cơ (Ấp 5, xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

- Qua cuộc tham quan giúp nâng cao kiến thức cho nông dân trong và ngoài vùng triển khai dự án, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, học tập được những cách làm hay về áp dụng trong thực tế tại địa phương.

- Tạo điều kiện cho những nông dân, cán bộ ngành nông nghiệp được học tập các mô hình mới, mô hình lồng ghép, mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, Hữu cơ, HTX sản xuất nông nghiệp và xúc tiến nông sản.

- Tạo điều kiện cho nông dân giữa các địa phương có dịp giao lưu trao đổi kinh nghiệm và thảo luận kỹ thuật xây dựng mô hình. 

Một số hình ảnh tham quan học tập tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau:

     

   

  

 

Lê Thị Kiều Phương
Trung tâm khuyến nông và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc