25/02/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT năm 2021
 1250
 27/12/2021
Ngày 23/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 5016/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.

Bộ NNPTNT công bố bãi bỏ toàn bộ 44 văn bản quy phạm pháp luật

Theo đó, danh mục văn bản quy phạm pháp luật hêt hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ NNPTNT bao gồm: Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định 160/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.; Quyết định 69/2004/QĐ-BNN ngày 03/12/2004 Về việc ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu, Quyết định 79/2005/QĐ-BNN ngày 05/12/2005 Về việc ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm,...

Bên cạnh đó, văn bản hết hiệu lực một phần năm 2020 gồm: Nghị định 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam,...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 5016/QĐ-BNN-PC tại đây

Ngô Văn Thống
Trung tâm Khuyến nông và DVNN

Ý kiến bạn đọc