26/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện giai đoạn 2020-2022
 456
 06/11/2019
Ngày 21/10/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện giai đoạn năm 2020-2022.

Theo Quyết định phê duyệt này, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện 02 dự án giai đoạn năm 2020-2022, cụ thể như sau:

-  Dự án: Xây dựng mô hình phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa (Brontispa longissima) bằng biện pháp sinh học tại các tỉnh trồng dừa trọng điểm.

- Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng máy cấy trong sản xuất lúa tại một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Nội dung Quyết định như sau:

Võ Xuân Tân
Nguồn: www.khuyennongvn.gov.vn

Ý kiến bạn đọc