21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Các sự kiện/Thông báo
Tài liệu tập huấn viết tin bài ngày 24/4/2024
 375
 24/04/2024
Tài liệu tập huấn viết tin bài ngày 24/4/2024

Tài liệu tập huấn viết tin bài ngày 24/4/2024: https://drive.google.com/drive/folders/1dRTie9QMqDNTg8MwfymE0UrRTrqNFUIq?usp=sharing

TTKN&DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc