21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Các sự kiện/Thông báo
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 388
 05/04/2024
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm 01 xe ô tô khách nhãn hiệu Toyota Hiace. Kính mời các tổ chức đấu giá đăng ký tham gia với nội dung cụ thể:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ: Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

TT

Tên

tài sản

Nhãn hiệu

Biển

Kiểm soát

Số

chỗ ngồi

Nước sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Giá

khởi điểm

Ghi chú

1

Xe ô tô khách

Toyota Hiace

95A-5959

16

Việt Nam

2005

40.000.000đ

Đã qua sử dụng

                                                                                        (Giá khởi điểm không bao gồm thuế VAT)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:                           

Các tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản, gồm:

- Cơ sở vật chất: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản hợp lý.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Tiêu chí cụ thể để lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (Đính kèm Phụ lục Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm của tổ chức đấu giá tài sản)

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 08/4/2024 đến ngày 10/4/2024 (Trong giờ hành chính).  

Người đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang. Người đến nộp hồ sơ cần xuất trình Giấy giới thiệu của Tổ chức đấu giá tài sản và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của mình. Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia gồm 01 bộ và phải còn nguyên niêm phong.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 Số điện thoại liên hệ: 0939.125.469 (gặp Lan).

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký tham gia. Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang sẽ có văn bản gửi cho tổ chức đấu giá được lựa chọn. Những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn. Hồ sơ lựa chọn đã nộp không được hoàn trả lại.

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang trân trọng thông báo./.

Lê Thị Lan - TTKN&DVNN

Ý kiến bạn đọc