30/03/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN&DVNN ngày 13-17/03/2023 (điều chỉnh lần 1)
 45
 17/03/2023

 

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023

(điều chỉnh lần 1)

 

 
   

 

THỨ HAI – NGÀY 13/3/2023

- 08 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Thắng - PGĐ: Làm việc với Chi cục PTNT về phối hợp triển khai một số nội dung Chương trình mục tiêu Quốc Gia năm 2023. Mời Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật và Đ/c Hiệp – PTP HCTH cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN và DVNN.

- 09 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ, Đ/c Tín – PGĐ và Đ/c Thắng - PGĐ: Họp Ban lãnh đạo cơ quan đầu tuần. Mời Lãnh đạo các Phòng và Đ/c Trang dự họp. Điểm tại phòng họp TTKN và DVNN.

- 09 giờ 00: Đ/c Linh – P.GĐ: Nghiệm thu công trình Đê bao Long Mỹ - Vị Thanh tại Huyện Long Mỹ ( đi cùng Phòng Kế hoạch Sở).

- 14 giờ 00’: Đ/c Linh – P.GĐ:  Họp Phòng QLKTCTTL. Mời Đ/c Hiệp – PTP.HC-TH cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN và DVNN.

- 15 giờ 00’: Đ/c Tân - GĐ: Làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên về dự án cơ giới hóa trong nông nghiệp (theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ BA – NGÀY 14/3/2023

- 07 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ: Đi thẩm định lựa chọn các HTX/ hộ đăng ký tham gia mô hình nông nghiệp kinh tế tuần hoàn thuộc Đề án phát triển nông nghiệp bền vững (cả ngày). Mời lãnh đạo Phòng KHNV Sở cùng đi. Giao lãnh đạo Phòng Kỹ thuật phối hợp với lãnh đạo các Trạm KN có liên quan chuẩn bị nội dung, địa điểm và cùng đi (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín – PGĐĐ/c Linh - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Đ/c Thắng - PGĐ: Dự khai giảng lớp “Tập huấn kỹ thuật vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị cơ giới hoá trong nông nghiệp cho viên chức khuyến nông Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường Nhà nghỉ XLam;

THỨ TƯ – NGÀY 15/3/2023

- 07 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ: Họp Giao gian ban Ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 3/2023 (theo lịch Sở). Điểm tại Hội trường Sở.

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín – PGĐ, Đ/c Thắng – PGĐĐ/c Linh - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc:  Nghe các trưởng phòng báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo Định mức kinh tế kỹ thuật. Các trưởng phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN và DVNN.

THỨ NĂM – NGÀY 16/3/2023

- 07 giờ 30’: Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Đ/c Tín – PGĐ: Làm việc với CĐVC về công tác chuẩn bị ĐH ĐB CĐCS, Mời Đ/c Khoa – TP. TTTVDV và Đ/c Tứ -TP.KT cùng dự.

- 14 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: Làm việc với Đài PTTH Hậu Giang về việc phối hợp triển khai các nội dung kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2023. Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung, giấy mời và cùng dự. Điểm tại Đài PTTH Hậu Giang.

THỨ SÁU – NGÀY 17/3/2023

- 08 giờ 00’: Ban Giám đốc: Họp Giao ban Khuyến nông tháng 03/2023. Mời Lãnh đạo các Phòng, Trưởng các Trạm Khuyến nông và Phó trưởng trạm KN TP Vị Thanh cùng dự họp (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung, giấy mời và hậu cần). Điểm tại phòng họp TTKN và DVNN.

- 08 giờ 00: Đ/c Linh: Trao đổi một số nội dung liên quan đến việc nâng cấp, sửa chữa lề lộ tuyến đê bao Long Mỹ - Vị Thanh tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ. Mời Đ/c Diễn – P. QLKTCTTL cùng đi.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc: Sinh hoạt Chuyên đề Quí I/2023 “Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông. Mời tất cả đảng viên Chi bộ TTKN&DVNN cùng dự (Đ/c Hoàng Chiến – PTP Kỹ thuật chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp TTKN và DVNN.

Nguyễn Thị Kiều Tiên
Trung tâm Khuyến nông và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc