17/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024 (Lịch thay thư mời họp)
 119
 20/05/2024
Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

LỊCH LÀM VIỆC

Ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024

( Lịch này thay thư mời họp)

 

THỨ HAI – NGÀY 20/5/2024

- 08 giờ 00’: Đ/c Thắng, Đ/c Tín - PGĐ: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các phòng và đ/c Thăm cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở.

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh, PGĐ: Khảo sát Hồ chứa nước ngọt cùng Sở Tài chính. Giao Đ/c Ân, Minh Tân Phòng QLKT CTTL chuẩn bị nội dung và cùng đi. Điểm tại Hồ nước ngọt, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy.

- 14 giờ 00’: Đ/c Tín, PGĐ: Làm việc với Báo Hậu Giang về kế hoạch phối hợp năm 2024. Đ/c Thống TP.TTTVDV và viên chức phụ trách cùng dự. Điểm tại Báo Hậu Giang.

THỨ BA – NGÀY 21/5/2024

- 07 giờ 30’: Đ/c Thắng, PGĐ: Làm việc cơ quan. 

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh, PGĐ: Họp với Phòng QLKT CTTL và họp Tổ Quản lý Hồ chứa nước ngọt. Mời Lãnh đạo, viên chức Phòng QLKT CTTL và nhân viên Tổ quản lý Hồ nước ngọt cùng dự. Điểm tại phòng thí nghiệm.

- 08 giờ 00’: Đ/c Tín, PGĐ: Họp thông qua kế hoạch tiến độ các gói thầu hoạt động thông tin, tư vấn dịch vụ năm 2024. Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung, mời lãnh đạo P.HCTH, kế toán, thư ký Tổ Tư vấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở.

- 13 giờ 30’: Đ/c Thắng, Đ/c Linh - PGĐ: Họp thống nhất danh mục nhật lý công việc. Mời trưởng các phòng, trạm. Giao phòng HCTH chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tín, PGĐ: Họp về chuẩn bị Hội thảo Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Mời đ/c Thống, PTP. TTTVDV cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ TƯ – NGÀY 22/5/2024

- 07 giờ 30’: Ban Giám đốc: Tiếp Đoàn Kiểm tra việc thực hiện thống kê nhật ký công việc, công tác tổ chức cán bộ của Sở. Giao Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Văn phòng TTKN&DVNN.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc: Làm việc cơ quan.

THỨ NĂM – NGÀY 23/5/2024

- 08 giờ 00’: Đ/c Thắng, PGĐ: Dự họp về công tác nhân sự và công bố Quyết định thuyên chuyển viên chức. Giao phòng HCTH chuẩn bị nội dung, lãnh đạo trạm và viên chức Trạm KN huyện Vị Thuỷ cùng dự. Điểm tại Trạm KN huyện Vị Thuỷ.

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh, PGĐ:  Kiểm tra công tác vận hành cống tại xã Lương nghĩa, huyện Long Mỹ. Mời Đ/c Diễn cùng đi.

- 08 giờ 00’: Đ/c Tín, PGĐ: Kiểm tra tiến độ công tác khuyến nông năm 2024 trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời Phòng Kỹ thuật, Phòng Thông tin, TVDV cùng dự. 

- 15 giờ 00’: Đ/c Tín, PGĐ: Tham gia công tác chuẩn bị hội trường Hội thảo chuyển đổi số nông nghiệp. Các Đ/c: Thống, Trung, Mẫn P.TTTVDV cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Thắng, PGĐ: Làm việc cơ quan.

THỨ SÁU – NGÀY 24/5/2024

- 07 giờ 30’: Ban Giám đốc: Dự Hội thảo Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Mời lãnh đạo các phòng, Trạm thuộc Trung tâm cùng dự. Điểm tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 10 giờ 15’: Đ/c Linh, PGĐ:  Làm việc với Sở Tài chính về Quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023. Giao đ/c Hiệp, PTP HCTH chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 02, Sở Tài chính. 

- 14 giờ 00’: Ban Giám đốc: Họp Chi uỷ Chi bộ Trung tâm KN và DVNN, mời thành viên chi ủy cùng dự, điểm tại phòng họp số 1 Sở.

 

TTKN và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc