25/02/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
LỊCH LÀM VIỆC BGĐ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024 (Lịch thay thư mời họp)
 69
 06/02/2024
LỊCH LÀM VIỆC BGĐ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024 (Lịch thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024

(Lịch này thay thư mời họp)

THỨ HAI – NGÀY 05/02/2024     

   06 giờ 45’: Đ/c  Thắng, Đ/c Linh, Đ/c Tín: PGĐ: Dự chào cờ đầu tháng. Mời tất cả viên chức VP Trung tâm cùng dự. Điểm tại trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT.

- 7 giờ 00’: Đ/c Tín, Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc cơ quan.

- 08 giờ 30’: Đ/c Thắng - PGĐ: Đi chúc Tết cán bộ hưu trí của Trung tâm. Mời đại diện lãnh đạo các phòng cùng đi. Điểm tại tại Cần Thơ. (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

THỨ BA – NGÀY 06/02/2024

- 08 giờ 30’: Đ/c Mai Thế Linh, PGĐ: Đi chúc Tết Gia đình ông Huỳnh Chí Nguyện cố Phó Giám đốc Sở NN&PTNT và các công đoàn viên khó khăn thuộc VP.TTKN. Mời đại diện lãnh đạo các phòng cùng đi. (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

- 07 giờ 30’: Bành Đức Tín, PGĐ: Làm việc cơ quan.

- 07 giờ 30’: Đ/c Thắng - PGĐ: Tham gia tiếp khách đến chúc Tết tại Sở cùng BGĐ Sở.   

THỨ TƯ – NGÀY 07/02/2024

-  07 giờ 30’: Đ/c  Thắng, Đ/c Linh, Đ/c Tín: PGĐ:    Làm việc cơ quan.

THỨ NĂM – NGÀY 08/02/2024 (29 Tết)

- Nghỉ Tết.

- 07 giờ 30’: Đ/c Linh - PGĐ: trực cơ quan. Mời đ/c Hiệp PTP. HCTH và đ/c Diểm cùng trực.    

THỨ SÁU – NGÀY 09/02/2024 (30 Tết)

- Nghỉ Tết.

- Đ/c Thắng - PGĐ: Trực cơ quan. Mời đ/c Dung TP.HCTH + đ/c Thăm cùng trực.

THỨ BẢY – NGÀY 10/02/2024 (Mùng 01 Tết)

- Nghỉ Tết.

- Đ/c Bành Đức Tín, PGĐ: Trực cơ quan. Mời đ/c Dương PTP. Kỹ thuật và đ/c Phượng cùng trực.

CHỦ NHẬT – NGÀY 11/02/2024 (Mùng 02 Tết)

- Nghỉ Tết.

- Đ/c Bành Đức Tín, PGĐ: Trực cơ quan. Mời đ/c Thống PTP.TTTVDV + đ/c Thi cùng trực.

THỨ HAI – NGÀY 12/02/2024 (Mùng 03 Tết)

- Nghỉ Tết.

- Đ/c Bành Đức Tín, PGĐ: Trực cơ quan. Mời đ/c Tứ TP Kỹ thuật + đ/c Trang cùng trực.

THỨ BA – NGÀY 13/02/2024 (Mùng 04 Tết)

- Nghỉ Tết.

- Đ/c Thắng - PGĐ: Trực cơ quan. Mời đ/c Hiệp PTP. HCTH + đ/c Lan cùng trực.

THỨ TƯ – NGÀY 14/02/2024 (Mùng 05 Tết)

- Nghỉ Tết.

- Đ/c Thắng - PGĐ: Trực cơ quan. Mời đ/c Hoàng Chiến PTP. Kỹ thuật + đ/c Thảo PTP. TTTVDV cùng trực.

THỨ NĂM – NGÀY 15/02/2024 (Mùng 06 Tết)

- 08 giờ 00’: Đ/c  Thắng, Đ/c Linh, Đ/c Tín: PGĐ: Họp mặt đầu năm. Mời tất cả viên chức Văn phòng Trung tâm cùng dự. Điểm tại phòng họp Trung tâm KN.

- 13 giờ 30’: Đ/c Thắng - PGĐ: Dự họp báo sau Tết (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 13 giờ 30’: Tất cả viên chức tại văn phòng Trung tâm vệ sinh tất cả các khu vực trong cơ quan

THỨ SÁU – NGÀY 16/02/2024 (Mùng 07 Tết)

- 07 giờ 30’: Đ/c  Thắng, Đ/c Linh, Đ/c Tín: PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

 

TTKN và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc