17/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN&DVNN ngày 27-31/03/2023
 213
 27/03/2023

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023

THỨ HAI – NGÀY 27/3/2023

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín – PGĐ, Đ/c Thắng – PGĐ và Đ/c Linh – PGĐ: Làm việc cơ quan.

- 08 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ: Dự nghe báo cáo công tác chuẩn bị triển khai dự án “Hỗ trợ sinh kế cho người dân và nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Hậu Giang”, giai đoạn 2023 – 2025. Giao đ/c Dung –TP.HCTH chuẩn bị nội dung và cùng dự (theo lịch Sở). Điểm phòng Giám đốc Sở.

- 10 giờ 00’: Ban Giám đốc: Họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội CĐCS. Mời Lãnh đạo các phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

- 15 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ, Đ/c Linh P: Khảo sát Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang (theo lịch Sở).

THỨ BA – NGÀY 28/3/2023

          - 07 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ, Đ/c Thắng – PGĐ, Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc cơ quan.

          - 08 giờ 00’: Đ/c Tín – PGĐ: Dự họp Sơ kết quý I/2023 Trạm khuyến nông huyện Châu Thành. Mời đ/c Lãnh đạo phòng phụ trách địa bàn cùng dự. Điểm tại Trạm KN huyện Châu Thành.

          - 13 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ : Tham dự Lễ triển khai dự án “Hỗ trợ sinh kế cho người dân và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi
khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Hậu Giang” . Mời đ/c Dung -TP.HCTH và Đ/c Tiên – PTP. HCTH cùng dự và chuẩn bị hậu cần, MC. Điểm tại tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Sở).

THỨ TƯ – NGÀY 29/3/2023

- 08 giờ 00’: Đ/c Tân - GĐ: Dự họp sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang và nghe thông qua báo cáo tổng hợp dự thảo “Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch Sở).

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh – PGĐ: Dự hội thảo trình bày báo cáo kết quả xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật (KTKT) trong quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hậu Giang (theo lịch Sở), Điểm tại Phòng họp số 2 - Sở NN&PTNT.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tân - GĐ, Đ/c Tín - PGĐ: Thông qua dự thảo Kế hoạch Tư vấn dịch vụ 2023, Dự thảo hội thi TVDV và Báo cáo tháng 2, 3 Điểm TVDV. Mời Lãnh đạo, viên chức phòng TT, TVDV và Đ/c Lý kế toán cùng dự. Đ/c Thảo chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 13 giờ 30’:Đ/c Linh –PGĐ, Đ/c Thắng -PGĐ: làm việc cơ quan

- 15 giờ 30’: Ban Giám đốc: Chạy thử Chương trình Đại hội đại biểu CĐCS. Các đ/c được phân công trong kịch bản và viên chức Văn phòng TTKN&DVNN cùng dự. Điểm tại Hội trưởng Sở Nông nghiệp và PTNT.

THỨ NĂM – NGÀY 30/3/2023

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc: Dự Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông và DVNN, nhiệm kỳ 2023-2028. Mời tất cả công đoàn viên tham dự theo công văn triệu tập. Điểm tại Hội trường Sở.

- 13 giờ 30’: Đ/c Thắng – PGĐ: Dự Hội thảo và Trình diễn đồng ruộng về Nông nghiệp xuất sắc thích ứng BĐKH và Cơ giới hoá gieo sạ chính xác. Điểm Hội thảo tại Phòng họp Orchid, Khách sạn TTC, số 2 Hai Bà Trưng, TP Cần Thơ; Điểm trình diễn tại Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ (theo lịch Sở). (Phòng HC-TH chuẩn bị phương tiện đi cùng đ/c Giang – PGĐ Sở khởi hành lúc 8h00 sáng) (2 ngày).

THỨ SÁU – NGÀY 31/3/2023

- 08 giờ 00’ Đ/c Tân - GĐ Đ/c Tín – PGĐ và Đ/c Linh – PGĐ: Họp Thông qua tiến độ xây dựng định mức kính tế kỹ thuật khuyến nông. Mời các Trưởng phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc: làm việc cơ quan.

Nguyễn Thị Kiều Tiên
Trung tâm Khuyến nông và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc