15/04/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Vận hành đóng, mở cống tuyến đê bao Long Mỹ - Vị Thanh thuộc địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
 108
 23/02/2024
Nhân viên quản lý công trình thủy lợi bảo dưỡng các thiết bị chuẩn bị công tác ngăn mặn năm

Nhân viên quản lý công trình thủy lợi bảo dưỡng các thiết bị chuẩn bị công tác ngăn mặn năm

Chủ động phòng ngừa và ứng phó kịp thời có hiệu quả trước tình hình hạn hán và mặn xâm nhập ngày càng phức tạp theo nguyên tắc phòng là chính, chủ động đề ra các giải pháp ứng phó với tình hình hạn hán thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, mặn xâm nhập góp phần giảm bớt thiệt hại cho nhân dân.

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Mỹ và Ủy ban nhân nhân xã Lương Nghĩa triển khai Kế hoạch vận hành đóng, mở hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn xã Lương Nghĩa năm 2024.

Theo dõi diễn biến xâm nhập mặn (trên các bản tin của Đài truyền thanh và thông báo xâm nhập mặn của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố).

Chỉ đạo kịp thời các tổ công nhân quản lý công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các hệ thống công trình, nhằm chủ động trong việc thực hiện vận hành công trình phòng chóng hạn hán và xâm nhập mặn 2024.

 - Nếu nồng độ mặn đo được trên tuyến Sông Cái Ngan Dừa (tại UBND xã Lương Nghĩa) ≥ 1,50/00, thì vận hành đóng các cống từ cống Giồng Cấm đến cống Kênh Chùa khi triều lên và mở thoát nước mặn khi triều xuống.

- Ứng trực thường xuyên công tác vận hành cùng các tổ vận hành đảm bảo thực hiện đúng Kế hoạch.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng các cống đảm bảo ổn định phục vụ vận hành.

- Các tổ quản lý vận hành trực tại nhà quản lý trên địa bàn để khi có lệnh vận hành đóng, mở thì thực hiện kịp thời.

Võ Văn Diễn
Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc