15/04/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Huyện Châu Thành: Hội nghị tổng kết hoạt động trạm Khuyến nông năm 2023 và đưa ra phương hướng - nhiệm vụ năm 2024
 90
 23/02/2024
Ảnh: Ông Bành Đức Tín - PGĐ Trung tâm KN&DVNN tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ảnh: Ông Bành Đức Tín - PGĐ Trung tâm KN&DVNN tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 31/01//2024, tại Hội trường khu liên Trạm huyện Châu Thành, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang phối hợp Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khuyến nông năm 2023 và đưa ra phương hướng - nhiệm vụ năm 2024.

Được sự thống nhất của Ban giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang và Lãnh đạo Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành. Ngày 31/01//2024, tại Hội trường khu liên Trạm huyện Châu Thành, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang phối hợp Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khuyến nông năm 2023 và đưa ra phương hướng - nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự Hội nghị có Ông Bành Đức Tín - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông & DVNN tỉnh Hậu Giang; Ông Nguyễn Văn Trương – Phó trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Châu Thành; Đại diện Lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm Khuyến nông & DVNN; Đại diện lãnh đạo trạm Trồng trọt Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành; Đại diện trạm Chăn nuôi thú y & Thủy sản huyện Châu Thành và tất cả viên chức trạm Khuyến nông huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tại hội nghị các đại biểu được lắng nghe đại diện Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành Báo cáo kết quả hoạt động Khuyến nông năm 2023 và phương hướng - nhiệm vụ hoạt động năm 2024. Năm 2023, Trạm Khuyến nông đã tập trung triển khai các nhiệm vụ và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch được Trung tâm Khuyến nông  & DVNN tỉnh Hậu Giang và Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Châu Thành giao góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Đa số các đại biểu đều đồng tình với kết quả đạt được trong năm 2023, tuy nhiên một số vấn đề dẫn còn hạn chế cần được quan tâm được các viên chức trạm đặt ra thảo luận, chia sẻ. Qua đó, đại diện các Lãnh đạo, viên chức các phòng thuộc trực thuộc Trung tâm Khuyến nông & DVNN trả lời những thắc mắc và giải trình cụ thể rất thỏa đáng.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Trương – Phó trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Châu Thành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Trương – Phó trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Châu Thành, đánh giá nhận xét hoạt động Khuyến nông năm 2023 của trạm tuy không được xếp thi đua khen thưởng của tỉnh được đứng vào tóp 3 thứ hạn do có nhiều hạn chế khó khăn về khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, đối với trạm Khuyến nông đã phối hợp cùng với các trạm Trồng trọt và BVTV, trạm Chăn nuôi Thú y- Thủy sản đã góp phần thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu, kế hoạch được Trung tâm Khuyến nông  & DVNN tỉnh Hậu Giang và Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Châu Thành giao góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Bành Đức Tín - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông & DVNN tỉnh Hậu Giang đã trả lời các ý kiến thắc mắc của viên chức đồng thời nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động công tác Khuyến nông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đặc biệt, Đề nghị tập thể, lãnh đạo Trạm Khuyến nông đoàn kết, thống nhất, bám sát kế hoạch và các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, chỉ đạo kịp cho thời viên chức trong trạm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao từ đầu năm 2024 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ nhằm phát triển kinh tế xã hội của huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung.

 

Nguyễn Tấn Đạt
KNV Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành

Ý kiến bạn đọc