25/02/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Thành phố Ngã Bảy: Tổng kết hoạt động Khuyến nông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
 111
 03/02/2024
Ảnh: Ông Bành Đức Tín phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết

Ảnh: Ông Bành Đức Tín phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết

Nhằm tổng kết đánh giá lại kết quả hoạt động Khuyến nông năm 2023 các thuận lợi, khó khăn, hạn chế từ đó đưa ra phương hướng hoạt động năm 2024. Ngày 25/01/2024 Trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy thực hiện tổng kết hoạt động Khuyến nông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tham dự buổi tổng kết có ông Bành Đức Tín – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo Trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy cùng toàn thể viên chức Trạm.

 Tại buổi tổng kết các đại biểu được nghe Lãnh đạo Trạm Khuyến nông TP Ngã Bảy thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động Khuyến nông năm 2023. Báo cáo gồm các nội dung như: tình hình sản xuất nông nghiệp, các Đề án, mô hình triển khai thực hiện trên địa bàn, đánh giá lại các điều kiện thuận lợi, khó khăn, hạn chế… trong việc triển khai thực hiện các hoạt động Khuyến nông từ đó đưa ra phương hướng hoạt động năm 2024.

Phát biểu tại buổi tổng kết ông Bành Đức Tín - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang, đánh giá trong năm 2023 tập thể Trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy đã thực hiện đạt nhiều thành tích nổi trội như: thực hiện đạt 2 mô hình mít GlobalGAP và Chanh GlobalGAP, đã tranh thủ được nguồn kinh phí cấp thành phố để thực hiện 3 mô hình khuyến nông, tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền đạt 100% kế hoạch được giao, tham gia các hội thi của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp đạt được 2 giải III, hỗ trợ các đơn vị bạn thực hiện video, hỗ trợ địa phương thực hiện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên tập thể trạm còn một số hạn chế như: cung ứng dịch vụ không đạt chỉ tiêu dù có nhiều cố gắn, xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị chưa bền vững,... đề nghị Trạm tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Ông Lâm Hoàng Lợi –  Trưởng Trạm Khuyến nông TP Ngã Bảy tiếp thu ý kiến chỉ đạo và đề nghị mỗi viên chức Trạm, xã, phường cần phối hợp thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024. 

Nguyễn Minh Phương
Trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy

Ý kiến bạn đọc