28/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Tài liệu văn bản
Tài liệu Trồng trọt

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Bưởi Năm Roi 26/02/2018
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Bưởi Năm Roi

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Mãng cầu xiêm 26/02/2018
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Kỹ thuật trồng và chăm sóc Mãng cầu xiêm

Tài liệu kỹ thuật trồng thâm canh quýt đường 04/05/2017
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Tài liệu kỹ thuật trồng thâm canh quýt đường

Tài liệu kỹ thuật Trông thâm canh bưởi xen ổi 04/05/2017
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Tài liệu kỹ thuật Trông thâm canh bưởi xen ổi

Kỹ thuật trồng Cam sành 26/02/2018
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Kỹ thuật trồng Cam sành

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Khóm Cầu Đúc 26/02/2018
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Kỹ thuật trồng và chăm sóc Khóm Cầu Đúc

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Xoài Cát Hòa Lộc 26/02/2018
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Kỹ thuật trồng và chăm sóc Xoài Cát Hòa Lộc

Kỹ thuật trồng nấm rơm theo phương pháp cải tiến 27/02/2018
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Kỹ thuật trồng nấm rơm theo phương pháp cải tiến

Kỹ thuật trồng và chăm sóc quýt đường 27/02/2018
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Kỹ thuật trồng và chăm sóc quýt đường
Trở về danh mục