21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Các sự kiện/Thông báo
Tài liệu Hội thảo Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững - Tuần lễ Chuyển đổi số Mekong Delta 2024 tại Hậu Giang.
 355
 24/05/2024
Ảnh. Hội thảo số 4.

Ảnh. Hội thảo số 4.

Tài liệu Hội thảo Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững - Tuần lễ Chuyển đổi số Mekong Delta 2024 tại Hậu Giang

Tài liệu và Chương trình Hội thảo tại địa chỉ: https://tuanleso-khoinghiep.haugiang.gov.vn/tai-lieu

Hội thảo diễn ra sáng  Thứ Sáu, ngày 24/5/2024, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

TTKN&DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc