21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Trang văn nghệ
Khuyến nông Hậu Giang 20 năm phát triển
 914
 20/09/2023
Ảnh: Tháp đồng hồ trung tâm thành phố Vị Thanh

Ảnh: Tháp đồng hồ trung tâm thành phố Vị Thanh

Bình minh đến mặt trời vẫn mọc

Hai mươi năm không phải là dài

Và Tỉnh mới ra đời lúc ấy

Tiếp bước đàn anh, làm khuyến nông.

Lúc ấy nông nghiệp còn nhỏ lẻ

Dân làm nông, chỉ để đủ ăn

Có khuyến nông đổi mới nông thôn

Sản xuất lúa mỗi năm ba vụ.

Gạo dư thừa phải xuất khẩu thôi.

Nhiều mô hình làm lợi nhà nông,

Cơ giới hóa, đưa vào sản xuất.

Và bây giờ là thời đại số

Giúp nông dân tiến bộ nhiều hơn.

Giúp nông thôn phát triển từng ngày

Hậu Giang đó quê hương tôi đó

Trần Minh Lan
Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc