21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Sản phẩm tư vấn dịch vụ khuyến nông
Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn và Dịch vụ Khuyến nông
 1619
 27/02/2023

Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn và Dịch vụ Khuyến nông, gởi đến Quý bà con có nhu cầu sử dụng các sản phẩm.

BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ TẠI ĐIỂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG

( Áp dụng từ  Ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Điểm Tư vấn và Dịch vụ Khuyến nông)

Địa chỉ liên hệ:

1.Phòng Thông tin - Tư vấn Dịch vụ - ĐT: 0915.711.221 (Đ/c Khoa)

0909.973747 ( Đ/c Thảo) hoặc 02933.878.873;

2. Trạm Khuyến nông TX. Long Mỹ - ĐT: 02933.871.780;

3. Trạm Khuyến nông TX. Ngã Bảy - ĐT: 02933.868.144;

4. Trạm Khuyến nông Huyện Vị Thủy - ĐT: 02933.571.612;

5. Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh - ĐT: 02933.877.717;

6. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành A - ĐT: 02933.946.543;

7. Trạm Khuyến nông Huyện Long Mỹ - ĐT: 02933.874.959;

8. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành - ĐT: 02933.948.530;

9. Trạm Khuyến nông Huyện Phụng Hiệp - ĐT: 02933.996.020.

Trần Thanh Thảo
Phòng Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ

Tập tin đính kèm

  267_bang-gia-dang-web-2023.doc

Ý kiến bạn đọc