25/02/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Sản phẩm tư vấn dịch vụ khuyến nông
Các sản phẩm tư vấn – dịch vụ của Điểm Tư vấn và Dịch vụ khuyến nông tỉnh Hậu Giang hiện nay
 1360
 31/10/2022
Khách tham quan Điểm Tư vấn - dịch vụ khuyến nông

Khách tham quan Điểm Tư vấn - dịch vụ khuyến nông

Điểm Tư vấn dịch vụ KN được thành lập từ năm 2014, đặt tại Thị xã Long Mỹ. Đến năm 2022, Điểm chính thức được củng cố, khai trương mới tại TP. Vị Thanh.

Vào ngày 09/8/2022, Điểm Tư vấn - Dịch vụ khuyến nông tỉnh Hậu Giang chính thức được củng cố, khai trương mới tại TP. Vị Thanh , tại  số Số 195L, Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 5. Ngoài Điểm chính, các Trạm Khuyến nông trên địa bàn tỉnh là vệ tinh của Điểm.

Quản lý Điểm TVDV KN hiện nay là: Đ/c Nguyễn Đăng Khoa, Tổ trưởng, phụ trách quản lý Điểm TVDV KN và Đ/c Trần Thanh Thảo, Tổ phó, phụ trách quản lý Điểm TVDV KN. Điểm TVDV KN chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Nội dung hoạt động chính của Điểm Tư vấn - Dịch vụ khuyến nông tỉnh Hậu Giang:

1. Cung cấp tài liệu bướm, tài liệu kỹ thuật miễn phí cho người dân những tiến bộ kỹ thuật thuộc khuyến nông quản lý;

2. Tư vấn các chính sách liên quan đến nông nghiệp, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản và truy xuất nguồn gốc nông sản; 

3. Cung cấp các sản phẩm nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản vật tư, máy móc, thiết bị nông nghiệp;

4. Cung cấp dịch vụ cơ giới hoá: Máy bay phun thuốc BVTV, lắp đặt hệ thống tưới, nhà màng, nhà lưới và máy cấy lúa;

5. Trưng bày, giới thiệu và cung cấp các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Hiện nay, Điểm tư vấn miễn phí cho hơn 200 lượt nông dân mỗi tháng. Ký kết hợp tác với hơn 10 công ty, cung cấp sản phẩm, dịch vụ uy tín, thường xuyên cho bà con nông dân. Dịch vụ máy bay phun thuốc BVTV đạt diện tích hơn 180 ha/ tháng.

Quý vị và các bạn có thể xem bản giá sản phẩm dịch vụ tại địa chỉ: http://www.khuyennonghaugiang.com.vn/Default.aspx?tabid=1444&ndid=5783

Điểm Tư vấn - Dịch vụ Khuyến nông tỉnh Hậu Giang hân hạnh phục vụ quý khách.

Trần Thanh Thảo
Phòng Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ

Ý kiến bạn đọc