15/04/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
TTKN và DVNN: Tổ chức sinh hoạt " Ngày Pháp luật" tháng 02 năm 2023
 568
 20/02/2023
Ông Võ Xuân Tân – Giám đốc TTKN và DVNN trao phần thưởng cho Báo cáo viên Ngày pháp luật hay nhất.

Ông Võ Xuân Tân – Giám đốc TTKN và DVNN trao phần thưởng cho Báo cáo viên Ngày pháp luật hay nhất.

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến viên chức, người lao động của đơn vị, ngày 06 tháng 02 năm 2023 Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN và DVNN tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom. Điểm cẩu chính tại Phòng họp TTKN&DVNN và 8 điểm cầu tại các Trạm KN huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự buổi sinh hoạt có Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp cùng tất cả viên chức, người lao động hệ thống khuyến nông trên địa bàn tỉnh tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Ông Võ Xuân Tân – GĐ.TTKN&DVNN nhấn mạnh các văn bản pháp luật được triển khai trong buổi sinh hoạt lần này gồm:  Quyết định số 22/QĐ-SNNPTNT ngày 01/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật Nhà nước tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 21/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành; Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022. Do đó, yêu cầu tất cả viên chức, người lao động cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được các đồng chí Báo cáo viên pháp luật triển khai. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí Báo cáo viên pháp luật tổ chức triển khai nội dung các văn bản pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, lưu ý các điểm mới trong văn bản pháp luật.  

Bên canh đó, Công đoàn cơ sở lồng ghép triền khai một số nội dung của hoạt động công đoàn như: Công văn số 267/CĐVC ngày 01/02/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang về việc định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023; Công văn 268/CĐVC ngày 01/02/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang về việc tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa XV; Hướng dẫn số 48/HD-CĐVC ngày 01/02/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023...

Tại buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật viên chức và người lao động đưa ra các ý kiến trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào do Công đoàn phát động.

Trong buổi sinh hoạt này đại diện BCH Công đoàn cơ sở Ông Lê Minh Thắng – Phó Chủ tịch CĐ, PGĐ TTKN và  DVNN đã đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở tháng qua và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Buổi sinh hoạt pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị nhằm sớm đưa các văn bản pháp luật mới đi vào thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đối với viên chức, người lao động trong hệ thống khuyến nông./.

 

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc