21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Phổ biến chính sách mới
Hậu Giang: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, tỉnh Hậu Giang năm 2024 - 2025
 167
 10/06/2024
Hình. Mô hình canh tác lúa thông minh trong sự kiện Festival lúa gạo tại Hậu Giang đang thu hoạch

Hình. Mô hình canh tác lúa thông minh trong sự kiện Festival lúa gạo tại Hậu Giang đang thu hoạch

Qua thời gian đóng góp Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, tỉnh Hậu Giang năm 2024 - 2025 được UBND tỉnh Hậu Giang ban hành vào ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Kế hoạch đưa ra mục tiêu: 

- Hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp năm 2024 đạt: 15.916 ha và đến năm 2025 đạt 28.000 ha. 

- Về canh tác bền vững: Tại các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, giảm lượng  lúa giống gieo sạ xuống 80-100 kg/ha, giảm 20% lượng phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống, 100% diện tích áp dụng một trong các quy trình canh tác bền vững như 1 phải 5 giảm, SRP, tưới khô xen kẽ và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng.

- Về tổ chức lại sản xuất: 100% diện tích sản xuất vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp có liên kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác, HTX hoặc các tổ chức của nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 50% diện tích; các hộ nông dân trong vùng sản xuất lúa chất lượng cao áp dụng quy trình canh tác bền vững.

- Về bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh: Tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch dưới 10%; 70% rơm tại các vùng chuyên canh được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng; giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống.
- Về thu nhập người trồng lúa, giá trị gia tăng: Giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 30% trong đó tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa đạt trên 40%.

-  Xây dựng thương hiệu và xuất khẩu: xây dựng hương hiệu của lúa gạo Hậu Giang; lượng gạo xuất khẩu chất lượng cao và phát thải thấp đạt trên 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh.

Địa bàn thực hiện: Tại 06 huyện, thị xã, thành phố trọng điểm trồng lúa gồm: Thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp với diện tích đạt là 28.000 ha vào năm 2025.

Lê Châu Tứ
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp

Ý kiến bạn đọc