21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Phổ biến chính sách mới
Phát động cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2024
 230
 10/06/2024
Ngày 20/5/2024, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch số 111/KH-UBND về việc Tổ chức cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2024

 - Nhằm Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính (CCHC); các văn bản chỉ đạo của Tỉnh về công tác CCHC. - Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phấn đấu cải thiện điểm số, thứ hạng các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI, DTI qua từng năm. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC; hướng tới xây dựng nền hành chính tỉnh Hậu Giang trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Yêu cầu: Phát động cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Nội dung thi thiết thực, đóng góp trực tiếp vào kết quả, hiệu quả CCHC; chuyển đổi số và được nhân rộng kết quả đạt được trên địa bàn toàn Tỉnh.  Cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, đánh giá bình xét giải thưởng phải công bằng và khách quan.

- Cuộc thi được chia thành 2 vòng: Vòng sơ khảo và vòng bảo vệ ý tưởng (chi tiết và cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi).

- Về đối tượng tham gia : Tập thể, cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh; người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

- Về thời gian: Ban Tổ chức cuộc thi nhận bài dự thi kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2024 (Thông qua Phòng Xây dựng Chính quyền và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: số 8 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; qua thư điện tử: nguyenntc.snv@haugiang.g).

(Nội dung Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm)

Nguyễn Văn Thi
Theo UBND tỉnh Hậu Giang

Tập tin đính kèm

  334_KE-HOACH-HOI-THI-2024.pdf

Ý kiến bạn đọc