17/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Hậu Giang: Hỗ trợ hộ gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn vay từ Hội Nông dân tỉnh
 484
 01/12/2023
Ảnh: Chi cục Kiểm lâm và Hội Nông dan tỉnh Hậu Giang trao đổi nguồn tiếp cận gây nuôi động vật hoang dã

Ảnh: Chi cục Kiểm lâm và Hội Nông dan tỉnh Hậu Giang trao đổi nguồn tiếp cận gây nuôi động vật hoang dã

Chi cục Kiểm lâm phối hợp Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hậu Giang hỗ trợ hộ tiếp cận nguồn vốn gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh từ từ 500 triệu - 01 tỷ đồng.

Thời gian qua, tình hình gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, trong đó có những cơ sở nuôi mới và những cơ sở nhân đàn. Tình hình mua, bán động vật hoang dã trong tỉnh và ngoài tỉnh được thường xuyên, đem lại thu nhập kinh tế khá cao cho một số hộ dân gây nuôi, với số liệu minh chứng trong năm 2023 đã cấp sổ theo dõi cho 86 cơ sở nuôi động vật rừng với 873 cá thể (tăng 55 cơ sở so với năm 2022), tăng đàn 140 trường hợp/ 1.201 cá thể, bán trong tỉnh 206 trường hợp/ 1.022 cá thể, bán ngoài tỉnh 58 trường hợp với 466 cá thể.

Từ thực tế trên, Chi cục Kiểm lâm cũng đã định hướng tiếp tục phát triển, nhân rộng một số mô hình gây nuôi động vật hoang dã có triển vọng trong thời gian tới, chủ lực là Cầy vòi hương. Tuy nhiên, việc nuôi động vật hoang dã ngoài kinh nghiệm gây nuôi, chuồng trại đảm bảo, muốn nhân rộng về số lượng và phát triển thêm loài nuôi thì rất cần nguồn vốn để thực hiện, đặc biệt là những hộ dân muốn khởi nghiệp. Với những thấu hiểu vể những khó khăn trên, ông Đoàn Ngọc Thân, Chi cục trưởng - Chi cục Kiểm lâm có buổi làm việc trực tiếp với ông Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Đài, Trưởng phòng Tín dụng - Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh, về điều kiện, hình thức tiếp cận các nguồn vốn vay cho các hộ dân gây nuôi động vật hoang dã.

Kết quả: (1) đối với Quỹ hỗ trợ Nông dân sẽ phát vay từ 500 triệu - 01 tỷ đồng, lãi xuất 0,8%/năm, dự án bắt buộc phải có 01 nhóm hộ dân gây nuôi từ 7-10 hộ, không nhất thiết phải ở gần nhau và nuôi cùng 01 loài, mà Hội Nông dân sẻ giới hạn cho 01 nhóm hộ dân trong phạm vi không quá 3 ấp/khu vực, xã/phường và trong nhóm hộ dân này có thể nuôi được nhiều loài. Vốn vay được tính theo chu kỳ từ 3-5 năm, hình thức vay là tín chấp. (2) Nguồn vố ủy thác của Ngân hàng chính sách với hình thức vay là tín chấp, vay theo hộ (vay sản xuất kinh doanh), hội nông dân xã thẩm định và lập hồ sơ và lãi xuất 0,65%. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp phát vay trên 200 triệu với điều kiện phải thế chấp giấy tờ đất, nếu phát vay dưới 200 triệu phải phôtô giấy tờ đất và các chi nhánh ngân hàng huyện sẻ thẩm định thực tế để phát vay, lãi xuất ngắn hạn 9,5%/ 12 tháng, dài hạn 11%/ năm. Từ kết quả của buổi làm việc nêu trên Chi cục Kiểm lâm đã gửi thông tin đến các cơ sở gây nuôi nắm và trực tiếp đến các địa phương nơi mình cư trú để làm thủ tục vay vốn.

Võ Hồ Vịnh
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc