25/02/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Thành phố Ngã Bảy: Tổng kết "Mô hình trồng mít GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm"
 92
 03/02/2024
Ảnh: Đại biểu và nông dân tham dự tổng kết mô hình.

Ảnh: Đại biểu và nông dân tham dự tổng kết mô hình.

Nhằm tổng kết đánh giá lại kết quả triển khai mô hình Trồng Mít theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm từ đó khuyến khích nhân rộng tính hiệu quả và khắc phục những hạn chế của mô hình. Đồng thời, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm và thảo luận của cán bộ kỹ thuật, nông dân trong và ngoài mô hình.

Ngày 25/01/2024 Trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy phối hợp với Phòng Kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang, tổ chức tổng kết và cấp giấy chứng nhận GlobalGAP cho các hộ tham gia “Mô hình trồng mít GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm.” tại ấp Đông An A, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Tham dự buổi tổng kết có ông Bành Đức Tín - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang, ông Triệu Quốc Dương – Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang, Ngô Văn Khởi - Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy,  ông Lâm Hoàng Lợi- Trưởng Trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy, đại diện Đài Truyền hình Hậu Giang, đại diện công ty FAO đơn vị cấp chứng nhận GlobalGAP, cùng 30 nông dân tham dự tổng kết.

Tại buổi tổng kết các đại biểu được xem video tổng kết, đánh giá kết quả triển khai mô hình và đồng thời nghe ông Triệu Quốc Dương trình bày báo cáo về các nội dung đã thực hiện trong quá trình xây dựng mô hình trồng mít GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm với qui mô 20ha, số hộ tham gia 18 hộ thuộc tổ họp tác trồng mít an toàn. Các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật, được cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi hướng dẫn thực hiện các tiêu chí GlobalGAP, được hỗ trợ 50% vật tư thiết yếu (phân hữu cơ, phân lân nung chảy), tham dự 01 cuộc hội thảo đầu bờ để nhân rộng mô hình. Hỗ trợ 100% thuê chứng nhận GlobalGAP (bao gồm đào tạo, tư vấn, kiểm nghiệm, hỗ trợ tư vấn xây dựng phần cứng đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và chứng nhận GlobalGAP) 01 giấy chứng nhận/20ha.

Ảnh: Trao giấy chứng nhận cho THT trồng mít an toàn.

Qua buổi tổng kết, nông dân dự đã trao đổi về các khó khăn trong thực hiện mô hình trồng mít GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm, lợi ích của việc thực hiện theo tiêu chuẩn GlobalGAP...

Phát biểu tại buổi tổng kết ông Bành Đức Tín - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện mô hình, tuy nhiên diện tích đạt chứng nhận theo các tiêu chuẩn an toàn trên địa bàn toàn tỉnh còn thấp, số hộ tham gia chưa nhiều, do đó cần lang toả cho các hộ chưa tham gia các tiêu chuẩn an toàn cùng thực hiện, các tiêu chuẩn an toàn được đánh giá qua giấy chứng nhận, đề nghị Trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy và Tổ hợp tác trồng mít an toàn lưu ý một số nội dung: tiếp tục theo dõi mô hình, liên kết đầu ra sản phẩm, đề nghị tổ họp tác trồng mít an toàn tiếp tục duy trì và nhân rộng chứng nhận GlobalGAP để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nguyễn Minh Phương
Trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy

Ý kiến bạn đọc