26/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Sở Nông nghiệp và PTNT: Tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 – AgroViet 2019
 344
 27/06/2019
Ảnh: Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 – AgroViet 2019

Ảnh: Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 – AgroViet 2019

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 – AgroViet năm 2019.

- Thời gian triển lãm: (04 ngày) Từ ngày 26 - 29 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm: Khu Hội chợ - Triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại. Địa chỉ: Số 489, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

-  Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang.

(Đính kèm chi tiết thông tin Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 – AgroViet 2019)

Ngô Văn Thống
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc