29/05/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Sở Nông nghiệp và PTNT: Tham gia Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, lần VII năm 2019
 232
 27/06/2019
Ảnh: Các sự kiện tại Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, lần VII năm 2019

Ảnh: Các sự kiện tại Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, lần VII năm 2019

Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, lần VII năm 2019:

- Thời gian: Từ ngày 15 - 19/8/2019 (5 ngày).

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Sinh học – Km 1900, QL1A, Phường Mỹ Trung Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị phối hợp: Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Hậu Giang và các doanh nghiệp Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(Đính kèm chi tiết nội dung Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, lần VII năm 2019)

Ngô Văn Thống
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc