30/01/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN và DVNN từ ngày 10/10 đến 14/10/2022
 57
 25/10/2022

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022

 

THỨ  HAI - NGÀY 10/10/2022:

- 07 giờ 30’: Ban Giám đốc: Họp Chi bộ TTKN&DVNN tháng 10/2022. Mời tất cả đảng viên chi bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN và DVNN.

- 10 giờ 30’: Ban Giám đốc: Họp Chi ủy chi bộ TTKN&DVNN về công tác tổ chức cán bộ (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung). Mời thành viên Chi ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN và DVNN.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ: Làm việc với Phòng Thông tin TVDV về kết quả hoạt động Điểm TVDV và phương hướng thời gian tới. Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung báo cáo và cùng dự. Điểm tại Điểm TVDV TP. Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Thắng – PGĐ: Dự họp thảo luận, phối hợp ý kiến đối với nội dung dự thảo “Quyết định về việc quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi và thủy sản để bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Phòng họp số 02 Sở.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tín – PGĐ: Họp Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức Festival lúa gạo (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

THỨ  BA - NGÀY 11/10/2022:

- 07 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ: Dự sơ kết 9 tháng đầu năm và hướng 3 tháng cuối năm 2022 Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp. Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện. Mời lãnh đạo Phòng NN và PTNT, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc, lãnh đạo và viên chức Trạm KN huyện Phụng Hiệp cùng dự. Điểm tại Trạm KN huyện Phụng Hiệp.

- 07 giờ 30’: Đ/c Thắng – PGĐ: Dự khai giảng lớp Tập huấn “Phương pháp xây dựng, triển khai và quản lý dự án/mô hình khuyến nông”. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị giấy mời, hậu cần và cùng dự. Điểm tại Hội trường Khách sạn Thanh Hương.

- 07 giờ 30’: Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’: Đ/c Tín - PGĐ và Đ/c Thắng – PGĐ: Họp BCH Công đoàn về việc chuẩn bị hồ sơ kiểm tra cuối năm. Mời thành viên BCH CĐCS cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ: Dự ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Phụng Hiệp – huyện Phụng Hiệp. Mời Đ/c Hoàng Chiến – PTP Kỹ thuật và Trạm KN huyện Phụng Hiệp cùng dự. Điểm tại Hội trường nhà văn hóa xã Phụng Hiệp.

- 13 giờ 00’: Đ/c Thắng - PGĐ: Dự lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Thuận Hưng. Mời Đ/c Hiệp – PTP HCTH và Trạm KN huyện Long Mỹ cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hưng.

THỨ   - NGÀY 12/10/2022:

- 07 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ và  Đ/c Thắng - PGĐ: Kiểm tra một số mô hình Khuyến nông trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện. Mời lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Đ/c Khoa – TP TTTVDV, Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ và viên chức phụ trách các mô hình cùng đi.

- 07 giờ 30’: Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Đ/c Tín - PGĐ: Tiếp đoàn Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang đến tham quan mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tại xã Tân Bình huyện Phụng Hiệp và Mô hình Hợp tác xã trồng dưa lưới gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. Phòng Kỹ thuật phối hợp với Trạm KN Phụng Hiệp chuẩn bị địa điểm tham quan, Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện và hậu cần, Tổ biên tập xây dựng Video Khuyến nông ghi hình và đưa tin. Mời lãnh đạo các Phòng và lãnh đạo Trạm KN huyện Phụng Hiệp cùng dự.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc: Họp công bố Quyết định về công tác cán bộ (theo lịch Sở). Mời Lãnh đạo các phòng cùng dự (Phòng HCTH chuẩn bị hậu cần). Điểm tại Phòng họp số 02 Sở.

- 13 giờ 30’: Đ/c Thắng – PGĐ: Dự lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Vĩnh Viễn A. Mời Đ/c Hiệp – PTP HCTH và Trạm KN huyện Long Mỹ cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Viễn A.

THỨ  NĂM - NGÀY 13/10/2022:

- 07 giờ 30’: Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ,  Đ/c Tín – PGĐ  và  Đ/c Thắng - PGĐ: Họp Tổ Biên tập xây dựng  “Quyết định quy định về định mức kinh tế kỹ thuật các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Mời thành viên Tổ theo Quyết định số 325/QĐ-SNNPTNT cùng dự. Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và giấy mời. Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

- 08 giờ 30’: Ủy quyền Đ/c Khoa – TP.TTTVDV: Trao đổi về công tác bảo trì trang Website Khuyến nông Hậu Giang tại Trung tâm phần mềm Đại học Cần Thơ. Mời đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, Phòng kỹ thuật cùng đi ( Phương tiện xe ô tô cơ quan).

- 13 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ,  Đ/c Tín – PGĐ  và  Đ/c Thắng - PGĐ: Làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam về việc nghe báo cáo kết quả mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh và triển khai kế hoạch hợp tác năm 2023. Mời lãnh đạo các Phòng NN và PTNT/Phòng Kinh tế, lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Phòng TTTVDV, lãnh đạo các Trạm KN, viên chức và Ban Giám đốc các Hợp tác xã triển khai mô hình cùng dự (Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung, giấy mời và hậu cần). Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

-15 giờ 00’: Đ/c Thắng – PGĐ: Dự lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Xà Phiên. Mời Đ/c Hiệp – PTP HCTH và Trạm KN huyện Long Mỹ cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Xà Phiên.

THỨ  SÁU - NGÀY 14/10/2022:

- 08 giờ 00’: Ban Giám đốc: Dự sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 10/2022 trực tuyến qua phần mềm Zoom (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và giấy mời: Điểm cầu chính tại Phòng họp TTKN&DVNN, các điểm cầu tại các Trạm KN và cá nhân dự họp). Mời tất cả Viên chức hệ thống khuyến nông trên địa bàn tỉnh cùng kết nối dự họp.

- 08 giờ 00’: Ủy quyền Đ/c Dung – PTP. Kỹ thuật: Dự lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Đông Phú. Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phú.

- 08 giờ 00’: Ủy quyền Phòng Kỹ thuật: Dự Hội thảo “Đa dạng cây trồng trền nền đất lúa trong điều kiện nhiễm mặn ở ĐBSCL, Việt Nam”. Điểm tại Hội trường B007, Trường nông nghiệp - Đại học Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ: Dự bế giảng lớp tập huấn “Kiểm định, kiểm nghiệm giống lúa”. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung, giấy mời và hậu cần. Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

- 13 giờ 30’: Đ/c Thắng – PGĐ: Dự sơ kết 9 tháng đầu năm và hướng 3 tháng cuối năm 2022 Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy. Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện. Mời lãnh đạo Phòng NN và PTNT, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc, lãnh đạo và viên chức Trạm KN huyện Vị Thủy cùng dự. Điểm tại Trạm KN huyện Vị Thủy.

Nguyễn Kim Trang
TTKN và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc