30/01/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN và DVNN từ ngày 26/9 đến 30/9/2022
 103
 28/09/2022

THỨ  HAI - NGÀY 26/9/2022:

- 08 giờ 00’: Ban Giám đốc: Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến nông và DVNN nhiệm kỳ 2022-2025. Mời thành viên Chi ủy và các đảng viên được phân công nhiệm vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 10 giờ 00’: Ban Giám đốc: Thông qua nội dung tờ trình và kế hoạch khuyến nông năm 2023 (Phòng HCTH phối hợp với các phòng chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các phòng và bộ phận kế toán cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 14 giờ 00’: Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc với Phòng QLKTCTTL. Mời Đ/c Hiệp – PTP. HCTH cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ  BA - NGÀY 27/9/2022:

- 07 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ: Dự Lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Trường Long A, huyện Châu Thành A (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện). Mời Đ/c Trúc Ly – TP HCTH và lãnh đạo Trạm KN huyện Châu Thành A cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín - PGĐ Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Đ/c Thắng – PGĐ: Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2022 thực hiện Dự án khu vực các Trung tâm đổi mới sáng tạo Xanh tỉnh Hậu Giang (Theo lịch Sở). Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc: Chạy Chương trình Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến nông và DVNN nhiệm kỳ 2022-2025. Mời tất cả Đảng viên Chị bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ   - NGÀY 28/9/2022:

- 07 giờ 15’: Ban Giám đốc: Dự phiên trù bị Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến nông và DVNN nhiệm kỳ 2022-2025. Mời tất cả Đảng viên Chị bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 13 giờ 00’: Ban Giám đốc: Dự phiên chính thức Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến nông và DVNN nhiệm kỳ 2022-2025. Mời tất cả Đảng viên Chị bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ  NĂM - NGÀY 29/9/2022:

- 07 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐĐ/c Tín - PGĐ: Tiếp đoàn Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau đến tham quan mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tại xã Tân Bình huyện Phụng Hiệp và Điểm TVDV Khuyến nông. Phòng Kỹ thuật phối hợp Phòng TTTVDV và Trạm KN Phụng Hiệp chuẩn bị địa điểm tham quan, Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện và hậu cần, Tổ biên tập xây dựng Video Khuyến nông ghi hình và đưa tin. Mời lãnh đạo các Phòng và lãnh đạo Trạm KN huyện Phụng Hiệp cùng dự.

- 08 giờ 00’: Đ/c Thắng - PGĐ: Dự Lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo Trạm KN huyện Vị Thủy cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Bình, huyện Vị Thủy.

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh - PGĐ: Họp giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Long Mỹ (Theo lịch Sở). Giao Phòng QLKTCTTL chuẩn bị nội dung và thư mời các đơn vị liên quan. Điểm tại phòng họp số 02 Sở.

- 08 giờ 00’: Ủy quyền Đ/c Dung – PTP Kỹ Thuật: Dự Lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Đông Phước A, huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo Trạm KN huyện Châu Thành cùng dự. Điểm tại HTX Thịnh phát, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.

THỨ  SÁU - NGÀY 30/9/2022:

- 08 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Thắng – PGĐ: Dự họp trao đổi mượn Trạm biến áp 560KVA sử dụng tại Trại chăn nuôi heo, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 09 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ: Dự Lễ bàn giao máy cấy và mạ khay cho mô hình khuyến nông (Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và giấy mời; Tổ biên tập xây dựng Video Khuyến nông ghi hình và đưa tin). Mời lãnh đạo, viên chức Phòng Kỹ thuật và Phòng TTTVDV dự. Điểm tại Điểm TVDV Khuyến nông, Số 195L, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường 5, TP Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ: Dự chuyên mục “Nhịp Cầu Nhà Nông” tại Đài PTTH Hậu Giang. Phòng TTTVDV phối hợp với Đài PTTH Hậu Giang chuẩn bị nội dung, giấy mời và cùng dự.

- 14 giờ 00’: Đ/c Tín - PGĐ: Dự Lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Đông Phước, huyện Châu Thành. Mời Đ/c Dung – PTP Kỹ Thuật, lãnh đạo Trạm KN huyện Châu Thành cùng dự. Điểm tại UBND xã Đông Phước, huyện Châu Thành.

Nguyễn Kim Trang
TTKN và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc