04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN và DVNN từ ngày 18-22/10/2021
 38
 19/10/2021

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

 

THỨ HAI – NGÀY 18/10/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 00’: Họp góp ý Kế hoạch Ngành Nông nghiệp năm 2022 (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Linh - PGĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Thắng – PGĐ: 08 giờ 00’: Dự Hội thảo Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại một số tỉnh ĐBSCL”. Phòng kỹ thuật chuẩn bị nội dung, chương trình và mời thành phần tham dự. Điểm tại xã Vị Tân, TP Vị Thanh.

- Đ/c Tín – PGĐ: 08 giờ 00’: Học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K15A10 Học viện Chính trị khu vực IV.

THỨ BA – NGÀY 19/10/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 30’: Dự Hội thảo trực tuyến Tham vấn chính sách và Ra mắt bộ ấn phẩm “Bản rủi ro và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP)” (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.  

- Đ/c Linh - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp triển khai đề xuất kinh phí dự toán năm 2022. Giao Phòng QLKTCTTL chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Thắng – PGĐ: 08 giờ 00’: Dự Hội thảo “Mô hình nuôi cá trê vàng trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm”. Phòng kỹ thuật chuẩn bị nội dung, chương trình và mời thành phần tham dự. Điểm tại xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K15A10 Học viện Chính trị khu vực IV.

THỨ – NGÀY 20/10/2021:

- Đ/c Tân – GĐ Đ/c Thắng – PGĐ: 08 giờ 00’: Dự họp mặt ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Ban Chấp hành công đoàn cơ sở chuẩn bị nội dung). Mời tất cả viên chức văn phòng TTKN&DVNN dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Linh - PGĐ: 08 giờ 00’: Khảo sát chuẩn bị sữa chữa cống Hậu Giang 3 huyện Long Mỹ và dự họp định kỳ với các Công nhân Tổ 2 huyện Long Mỹ.  Phòng QLKTCTTL cử viên chức đi cùng.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K15A10 Học viện Chính trị khu vực IV.

THỨ NĂM - NGÀY 21/10/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 00’:  Thăm các mô hình trồng nấm rơm trong nhà thuộc Dự án VnSAT năm 2020 tại huyện Vị Thủy và TP. Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Trạm KN huyện Vị Thủy và TP. Vị Thanh cùng đi.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Họp triển khai hướng dẫn công tác lập hồ sơ lưu trữ, đánh giá xếp loại viên chức và xét thi đua khen thưởng năm 2021 trực tuyến qua phần mềm Google Meet (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và giấy mời). Mời lãnh đạo các phòng, lãnh đạo các Trạm KN, viên chức phụ trách lập hồ sơ, viên chức văn thư lưu trữ và ghi biên bản các cuộc họp cùng dự.

- Đ/c Thắng – PGĐ: 08 giờ 00’: Dự bế giảng lớp tập huấn FFS “Kỹ thuật sản xuất lươn giống”. Mời Phòng Phòng thuật cùng dự. Điểm tại thị xã Long Mỹ.

- Đ/c Linh – PGĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K15A10 Học viện Chính trị khu vực IV.

THỨ SÁU - NGÀY 22/10/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Dự Diễn đàn Giải pháp nâng cao hiệu quả trồng nấm rơm trong nhà theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc theo hướng bền vững (bán trực tuyến qua phần mềm Google Meet). Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung và giấy mời. Điểm cầu chính tại Trạm KN TX Long Mỹ, các điểm cầu huyện Long Mỹ, Vị Thủy và Phụng Hiệp.

- Đ/c Thắng – PGĐ: 07 giờ 30’:  Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K15A10 Học viện Chính trị khu vực IV.

 Đ/c Linh – PGĐ: 08 giờ 00’: Đi khảo sát các công trình thủy lợi, nhà điều hành TP. Vị Thanh và dự họp định kỳ với các Công nhân Tổ 1 TP. Vị Thanh. Phòng QLKTCTTL cử viên chức đi cùng.

 

Nguyễn Kim Trang
TTKN&DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc