04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN và DVNN từ ngày 04-08/10/2021
 66
 04/10/2021

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021

 

HỨ HAI – NGÀY 04/10/2021:

- Đ/c Tân – GĐ,  Đ/c Thắng – PGĐ và Đ/c Linh - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp Ban lãnh đạo cơ quan đầu tuần trực tuyến qua phần mềm Google Meet. Mời Lãnh đạo các phòng, kế toán và Đ/c Trang kết nối dự họp.

- Đ/c Tân – GĐ,  Đ/c Thắng – PGĐ: 10 giờ 00’: Họp Chi ủy Chi bộ TTKN&DVNN trực tuyến qua phần mềm Google Meet. Mời thành viên Chi ủy Chi bộ và Đ/c Trúc Ly – TP.HCTH kết nối dự họp.

- Đ/c Tín – PGĐ: 08 giờ 00’: Học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K15A10 Học viện Chính trị khu vực IV.

THỨ BA – NGÀY 05/10/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên về chuẩn bị nội dung giải trình Hội đồng nhân dân tỉnh (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K15A10 Học viện Chính trị khu vực IV.

- Đ/c Thắng – PGĐ: 08 giờ 30’: Dự hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chương trình “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước  giai đoạn 2021-2025”.

- Đ/c Linh – PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- Ủy quyền Phòng Kỹ thuật: 08 giờ 00’: Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật điều khiển máy bay phun thuốc không người lái. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung, giấy mời và hậu cần.

THỨ – NGÀY 06/10/2021:

- Đ/c Tân – GĐ,  Đ/c Thắng – PGĐ và Đ/c Linh - PGĐ: 08 giờ 00’: Dự sinh hoạt Chi bộ TTKN&DVNN tháng 10/2021. Mời tất cả đảng viên Chi bộ TTKN&DVNN dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K15A10 Học viện Chính trị khu vực IV.

- Đ/c Linh -PGĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM - NGÀY 07/10/2021:

Đ/c Tân – GĐ,  Đ/c Thắng – PGĐ và Đ/c Linh – PGĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K15A10 Học viện Chính trị khu vực IV.

THỨ SÁU - NGÀY 08/10/2021:

- Đ/c Tân – GĐ,  Đ/c Thắng – PGĐ và Đ/c Linh - PGĐ: 08 giờ 00’: Dự sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 10/2021 trực tuyến qua phần mềm Google Meet (Phòng HCTH chuẩn bị giấy mời và hậu cần, các cá nhân được phân công chuẩn bị nội dung; Phòng TTTVDV phối hợp chuẩn bị kết nối các điểm cầu). Mời tất cả Viên chức hệ thống khuyến nông trên địa bàn tỉnh cùng kết nối dự họp.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K15A10 Học viện Chính trị khu vực IV.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc