04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN và DVNN từ ngày 11-18/9/2021
 72
 14/09/2021

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 11/9/2021 đến ngày 18/9/2021

 

 
   

THỨ BẢY – NGÀY 11/9/2021:

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Dự Diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu thực phẩm tươi sống cho TPHCM trong tình hình thực hiện giãn cách phòng, chống Covid-19 (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.  

THỨ HAI – NGÀY 13/9/2021:

- Đ/c  Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Họp rà soát Kế hoạch những tháng cuối năm 2021 và bàn giải pháp thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp với Ngành Nông nghiệp ngày 09/9/2021 (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 02 Sở.

- Đ/c Tín – PGĐ và Đ/c Thắng – PGĐ : 08 giờ 00’: Họp BCH Công Đoàn trực tuyến qua ứng dụng Google Meet. Mời Ban Chấp hành Công đoàn và Đ/c Trúc Ly-TP.HCTH cùng dự.

- Ban Giám đốc: 13 giờ 30’: Họp Ban lãnh đạo cơ quan đầu tuần trực tuyến qua phần mềm Google Meet. Mời Lãnh đạo các phòng, kế toán và Đ/c Trang kết nối dự họp.

THỨ BA – NGÀY 14/9/2021:

- Ban Giám đốc: 08 giờ 00’: Họp Ban Giám khảo Hội thi thiết kế Video khuyến nông năm 2021. Đ/c Dung – PTP. Kỹ thuật chuẩn bị nội dung. Mời thành viên Ban Giám hội thi cùng dự (cả ngày).

THỨ – NGÀY 15/9/2021:

- Đ/c  Tân – GĐ: 08 giờ 00’: Dự Hội thảo đáp ứng tiêu chuẩn JAS hướng tới xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sang thị trường Nhật Bản (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 02 Sở.

- Ban Giám đốc: 13 giờ 30’: Thông qua nội dung Kế hoạch tạo dựng hình ảnh nông nghiệp Hậu Giang và công tác chuẩn bị các sự kiện (Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung) trực tuyến qua phần mềm Google Meet. Mời lãnh đạo các phòng và viên chức Phòng TTTVDV cùng dự.

THỨ NĂM - NGÀY 16/9/2021:

- Ban Giám đốc: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c  Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 13 giờ 30’: Dự Diễn đàn trực tuyến chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021. Giao Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung, tài liệu, hậu cần. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.     

THỨ SÁU - NGÀY 17/9/2021:

- Ban Giám đốc: 08 giờ 00’: Làm việc trực tuyến với Công ty Giống cây trồng Miền nam về kế hoạch phối hợp cung ứng giống. Phòng TTTVDV chuẩn bị giấy mời, nội dung và cùng dự.

THỨ BẢY - NGÀY 18/9/2021:

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Dự “Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi chế biến, xuất khẩu nông sản, thủy sản sau giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg khu vực Nam bộ” (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc