26/09/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN và DVNN từ ngày 02/8/2021-06/8/2021
 83
 02/08/2021

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021

 

THỨ HAI – NGÀY 02/8/2021:

- Ban Giám đốc: 08 giờ 00’: Họp Ban lãnh đạo cơ quan đầu tuần trực tuyến qua phần mềm Zavi. Mời Lãnh đạo các phòng, kế toán và Đ/c Trang kết nối dự họp.

- Ban Giám đốc: 10 giờ 00’: Họp Chi ủy Chi bộ TTKN và DVNN trực tuyến qua phần mềm Zavi. Mời thành viên Chi ủy Chi bộ cùng dự.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30’: Họp Tổ Công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh Covid -19 (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 02 Sở.

- Đ/c Thắng – PGĐ: 13 giờ 30’: Làm việc tại nhà.

THỨ BA – NGÀY 03/8/2021:

- Ban Giám đốc: 08 giờ 00’:  Dự sinh hoạt Ngày pháp luật trực tuyến qua phần mềm Zavi (Phòng HCTH và các cá nhân được phân công chuẩn bị nội dung) . Mời tất cả viên chức, người lao động văn phòng TTKN&DVNN dự.

THỨ – NGÀY 04/8/2021:                     

- Đ/c Tân – GĐ:  8 giờ 00: Họp bàn giao công trình Trại chăn nuôi heo. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài Chính. Mời Lãnh đạo P.HCTH và kế toán cùng dự. 13 giờ 30’: Họp “Chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm biên tập xây dựng Video Khuyến nông” trực tuyến qua phần mềm Zavi. Đ/c Thống – PTP TTTVDV chuẩn bị nội dung và thông báo thành viên Tổ biên tập xây dựng Video Khuyến nông kết nối dự họp.

- Đ/c Tín – PGĐ:  Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Thắng PGĐ: Làm việc tại nhà.

THỨ NĂM - NGÀY 05/8/2021:

- Ban Giám đốc: 08 giờ 00’: Dự sinh hoạt Chi bộ TTKN&DVNN tháng 8/2021 trực tuyến qua phần mềm Zavi (Đ/c Thắng – Phó bí thư Chi bộ chuẩn bị nội dung). Mời tất cả đảng viên Chi bộ TTKN&DVNN cùng kết nối dự họp.

THỨ SÁU - NGÀY 06/8/2021:

- Đ/c Tân – GĐ:  08 giờ 00’: Họp Ban Quản lý Dự án Heifer trực tuyến qua phần mềm Zavi. Đ/c Dung – PTP Kỹ Thuật chuẩn bị nội dung và thông báo thành viên BQL Dự án kết nối dự họp.

- Đ/c Tín – PGĐ:  Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Thắng PGĐ: Làm việc tại nhà.

Nguyễn Kim Trang
TTKN&DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc