14/05/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 16-20/11/2020
 145
 16/11/2020

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 16/11/2020:

- Đ/c Tân: Đi tham quan học tập các mô hình sản xuất hiệu quả kết hợp nắm bắt thông tin thị trường các tỉnh phía Bắc đến hết ngày 19/11/2020. Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung, giấy mời và hậu cần.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các phòng, Đ/c Ngoan, Phúc, Trang và đại diện bộ phận kế toán cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tín - PGĐ: 13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan. 

THỨ BA - NGÀY 17/11/2020:

- Đ/c Tín - PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Viết bài luận văn). Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ – NGÀY 18/11/2020:

- Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30’: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Viết bài luận văn). Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ NĂM - NGÀY 19/11/2020:

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Dự Hội thảo khoa học “Xác định các chỉ thị của sự suy giảm và các biện pháp cải thiện độ phì đất nông nghiệp vùng ĐBSCL trên cơ sở hệ thống FCC”. Mời Phòng kỹ thuật cùng dự. Điểm tại Hội trường Khoa Môi trường &TNTN, trường Đại học Cần Thơ.

THỨ SÁU - NGÀY 20/11/2020:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

 

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc