04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Sản phẩm tư vấn dịch vụ khuyến nông
Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn dịch vụ Khuyến nông
 983
 06/05/2020

Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn dịch vụ Khuyến nông, gởi đến Quý bà con có nhu cầu mua các sản phẩm của Điểm

BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ TẠI

ĐIỂM TƯ VẤN – DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG

( Áp dụng từ  Ngày  27  tháng  4  năm 2020 của

Điểm Tư vấn – Dịch vụ Khuyến nông)

Địa chỉ liên hệ:

1.Phòng Thông tin - Tư vấn Dịch vụ - ĐT: 0909.973747 ( Thảo)

 hoặc 02933.878.873;

2. Trạm Khuyến nông TX. Long Mỹ - ĐT: 02933.871.780;

3. Trạm Khuyến nông TX. Ngã Bảy - ĐT: 02933.868.144;

4. Trạm Khuyến nông Huyện Vị Thủy - ĐT: 02933.571.612;

5. Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh - ĐT: 02933.877.717;

6. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành A - ĐT: 02933.946.543;

7. Trạm Khuyến nông Huyện Long Mỹ - ĐT: 02933.874.959;

8. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành - ĐT: 02933.948.530;

9. Trạm Khuyến nông Huyện Phụng Hiệp - ĐT: 02933.996.020.

 ( Đính kèm  Bảng giá một số sản phẩm của Điểm)

Trần Thanh Thảo
Phòng TT-TVDV

Ý kiến bạn đọc