04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Tình hình dịch hại và khuyến cáo mới
Bộ Nông nghiệp và PTNT: Khuyến cáo đề phòng ảnh hưởng của xâm nhập mặn lên cao trong tháng 3/2020
 434
 04/03/2020
Từ đầu mùa khô năm 2019-2020 đến nay, đợt xâm nhập mặn đạt mức cao xảy ra từ ngày 8-14/2/2020 (đạt đỉnh ngày 12/2) với ranh mặn 4 g/1 ở các cửa sông Cửu Long từ 55-74 km. Theo dự báo của các cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diễn biến xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 3/2020 như sau:

Từ ngày 29/2-6/3/2020, xâm nhập mặn giảm theo kỳ triều xuống, nước ngọt có khả năng xuất hiện ở các cửa sông Cửu Long cách biển từ 45-55 km trở lên tại thời điểm triều thấp (chân triều).

Từ ngày 7-15/3/2020, xâm nhập mặn tăng cao theo kỳ triều cường giữa tháng 2 Âm lịch.

Cuối tháng 3/2020, xâm nhập mặn có thể vẫn ở mức cao nhưng thấp hơn so với đợt xâm nhập mặn giữa tháng.

Trong đó, đợt xâm nhập mặn từ ngày 7-15/3/2020 khả năng ở mức cao nhất từ đâu mùa khô, phạm vi ảnh hưởng của ranh mặn 4 g/1 như sau:

- Sông Vàm cỏ (Vàm cỏ Đông, Vàm cỏ Tây): Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất từ 100-110 km, sâu hơn trung bình nhiều năm (TBNN) lớn nhất từ 25-32 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 từ 3-5 km, thấp hơn 15-16 km so với mức sâu nhất năm 2016, sâu hơn ngày 12/2/2020 từ 6-13 km.

- Sông cửa Tiểu, cửa Đại: Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 60 km, sâu hơn TBNN lớn nhất 22 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 5 km, sâu hơn khoảng 8-10 km so với mức sâu nhất năm 2016, sâu hơn ngày 12/2/2020 khoảng 5 km.

- Sông Hàm Luông: Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 78 km, sâu hơn TBNN lớn nhất 35 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 5 km, sâu hơn khoảng 5 km so với mức sâu nhất năm 2016, sâu hơn ngày 12/2/2020 khoảng 4 km.

- Sông Cổ Chiên: Phạm vỉ ảnh hưởng sâu nhất khoảng 70 km, sâu hơn TBNN lớn nhất 26 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 6 km, sâu hơn khoảng 5 km so với mức sâu nhất năm 2016, sâu hơn ngày 12/2/2020 khoảng 4 km.

- Sông Hậu (Cửa Định An, Trần Đề): Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 70 km, sâu hơn TBNN lớn nhất 29 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 6 km, sâu hơn 6 km so với mức sâu nhất năm 2016, sâu hơn ngày 12/2/2020 khoảng 5 km.

- Sông Cái Lớn: Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 62-65 km, sâu hơn TBNN lớn nhất khoảng 12 km, tương đương cùng kỳ năm 2016, thấp hơn khoảng 3 km so với mức sâu nhất năm 2016, sâu hơn ngày 12/2/2020 từ 4-7 km.

(Đính kèm Công văn số 1520/BNN-TCTL v/v đề phòng ảnh hưởng của xâm nhập mặn lên cao trong tháng 3/2020).

Ngô Văn Thống
Nguồn: Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ý kiến bạn đọc