04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Thực hiện mô hình tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
 78
 13/10/2021
Thực hiện mô hình tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đã được UBND tỉnh công bố.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC theo quy định. Hạn chế tối đa việc công dân trực tiếp đến cơ quan hành chính khi không cần thiết góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Nội dung tuyên tuyền

1. Tuyên truyền về các chủ trương, định hướng, quy định của Trung ương và của tỉnh liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

2.  Tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân nhận thức rõ được tầm quan trọng và tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời điểm cả nước đang ra sức thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ y tế nhằm đầy lùi dịch bệnh Covid-19.

3.  Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

4.  Hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức dộ 3, 4 để tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng.

Giải pháp thực hiện

- Vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết thủ tục hành chính thông qua các kênh mạng xã hội, facebook, zalo, website Sở….Qua đó hạn chế việc người dân đi lại, tiếp xúc, tập trung đông người, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

- Xây dựng mỗi công chức, viên chức và người lao động là một tuyên truyền viên về lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công.

- Tuyên truyền lợi ích dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên trang thông tin điện tử của Sở, mạng xã hội, facebook, zalo.

- Cung cấp đường dây nóng hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực chuyên ngành Nông nghiệp.

- Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bố trí công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Cùng với đó, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính; thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.

- Sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước bất cứ thời điểm nào trong ngày, ở địa điểm có kết nối mạng internet. Người nộp hồ sơ còn được cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ, chi tiết. Nhận kết quả tại nhà nếu có nhu cầu mà không cần phải đến các cơ quan nhà nước hay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nguyễn Văn Thi
Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc