04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 634
 23/08/2021
Hình: Nông dân ứng dụng cơ giới vào sản xuất nông nghiệp

Hình: Nông dân ứng dụng cơ giới vào sản xuất nông nghiệp

Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành đề ra những giải pháp hiệu quả để phát triển nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gây gắt và tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người dân.

Ngày 04/12/2020, tại Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khoá IX đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đề án sẽ thực hiện 03 nội dung chính:

Một là, tỉnh tập trung nguồn lực xây dựng 15 mô hình hợp tác xã và 03 liên hiệp hợp tác xã phát triển toàn diện, hoạt động hiệu quả tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Qua đó, các hợp tác xã được chọn tham gia Đề án sẽ được hỗ trợ ứng dụng cơ giới hoá, kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hữu cơ, thông minh trong phát triển các vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, tiếp cận thị trường, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, đưa sản phẩm giới thiệu trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hai là, tỉnh sẽ xây dựng một mô hình cung ứng dịch vụ cơ giới hoá trong nông nghiệp và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng và phát triển 03 Trung tâm thu gom, phân loại, sơ chế, đóng gói và phân phối hàng nông sản. Qua đó sẽ giúp hợp tác xã, nông dân sản xuất ở các vùng tập trung có điều kiện thuận lợi để tiếp cận và sử dụng dịch vụ cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp với giá cả hợp lý, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí thuê mướn nhân công, khả năng mở rộng quy mô sản xuất dễ dàng hơn.

Ba là, tỉnh đầu tư thí điểm 03 mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nhằm tận dụng được các phụ phế phẩm của các hợp phần trong chuỗi sản xuất khép kín, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên, tạo ra giá trị tăng thêm cho chuỗi, giúp nông dân tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Như vậy với mục tiêu xây dựng và phát triển nền nông nghiệp với quy mô sản xuất hàng hoá lớn, chất lượng cao gắn với liên kết chuỗi giá trị, đồng thời nâng cao nhận thức và hành động của người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hiện đại và thông minh, ứng dụng cơ giới hoá, Đề án sẽ giải quyết được những khó khăn, thách thức cho ngành nông nghiệp trước những diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu mang lại góp phần thúc đẩy kinh tế Hậu Giang ngày càng phát triển.

(Đính kèm nội dung Đề án)

Huỳnh Thị Trúc Ly
Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc