30/01/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
TTKN&DVNN Hậu Giang: Kết quả thực hiện kế hoạch “tập huấn về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trong nông lâm thuỷ sản” (6 lớp).
 122
 28/11/2022

Với mục tiêu đào tạo, cập nhật kiến thức, chính sách mới về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông lâm thuỷ sản cho cán bộ, viên chức ngành nông nghiệp từ tỉnh đến xã. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch số 151/KH-TTKN&DVNN ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Khuyến nông và DVNN Hậu Giang về việc tổ chức 6 lớp “Tập huấn về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản” từ nguồn kinh phí bổ sung 4 tháng cuối năm. Quy mô: 6 lớp (2 ngày/lớp). Thời gian thực hiện: 01-18/11/2022. Đối tượng là cán bộ, viên chức Trung tâm Khuyến nông và DVNN, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.

Nội dung khóa tập huấn tập trung vào các nội dung: (1) Giới thiệu tổng quan về ATTP, hiện trạng ATTP sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam. Các quy định về quản lý ATTP trên sản phẩm nông nghiệp; (2) Tổng quan về Truy xuất nguồn gốc, hiện trạng về truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Các qui định về truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm nông nghiệp; (3) Ứng dụng Phần mềm Nông sản Hậu Giang trong truy xuất nguồn gốc nông sản.

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đến từ Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Thuỷ sản và Trung tâm Khuyến nông và DVNN Hậu Giang đảm nhiệm. Với cách chia sẻ thông tin gần gũi, bám sát thực tế, đưa ra nhiều tình huống để học viên thực hành giúp cho khóa tập huấn sinh động hơn. Đồng thời, học viên được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên phần Nông sản Hậu Giang.

Khóa tập huấn đã có sự tham gia của 180 học viên tham dự, được trang bị kiến thức cần thiết để nâng cao về trình độ, năng lực, kỹ năng tư vấn và hỗ trợ người dân của cán bộ ngành nông nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết những vấn đề khó khăn, tư vấn giải pháp nâng cao giá trị, chất lượng và tính cạnh tranh cho hàng nông lâm thuỷ sản, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Học viên đánh giá cao tính thiết thực về nội dung và khâu hậu cần của BTC.    

Sau khoá tập huấn giúp cho cán bộ, viên chức ngành nông nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ cho nông dân sản xuất theo kiểu an toàn thực phầm, áp dụng tốt truy xuất nguồn gốc nông lâm thuỷ sản trong quá trình sản xuất. Tiếp tục chuyển giao kiến thức này đến với nông dân, tổ chức nông dân trong việc tuyên truyền và tư vấn thực hiện quy trình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông lâm thuỷ sản cho nông dân, tổ chức nông dân trong tỉnh.

Một số hình ảnh:

 

Nguyễn Thị Kiều Tiên
Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc