04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Hội nghị trực tuyến ngày Pháp luật và hoạt động công đoàn Trung tâm Khuyến nông và DVNN
 93
 14/10/2021
Ảnh: Hội nghị trực tuyến ngày pháp luật với các điểm cầu trên 8 huyện, thị, thành phố

Ảnh: Hội nghị trực tuyến ngày pháp luật với các điểm cầu trên 8 huyện, thị, thành phố

Ngày 8 tháng 10 năm 2021 - Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị ngày pháp luật và hoạt động công đoàn cơ sở trực thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Hội nghị được trực tuyến trên toàn hệ thống Khuyến nông 8 đơn vị toàn tỉnh. Tham dự hội nghị, tại điểm cầu chính ban tổ chức có ông Võ Xuân Tân - Giám đốc và các phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cùng các viên chức tại Trung tâm; Điểm cầu tại huyện Châu Thành có 13 đồng chí viên chức là thành viên công đoàn tham dự.

Nội dung Hội nghị gồm có 2 phần. Phần I: Hội nghị được nghe các báo cáo viên báo cáo 5 văn bản pháp luật và đặt ra câu hỏi thảo luận, như: Thông báo Kết luận của Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về phòng chống dịch bệnh covid - 19; Chương trình số 50 - CTr/TU, ngày 9/8/2021 BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội tỉnh lần thứ XIV; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Chỉ thị 26/CT - TTg, ngày 21/9/2021 về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng chống covid - 19; Quyết dịnh số 26 về lĩnh vực ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị thành công ty cổ phần, vv ... .

Ảnh: Điểm cầu trực tuyến tại Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành

Tiếp theo nội dung, chương trình nhằm giúp cho viên chức, Công đoàn viên hiểu rõ hơn cốt lõi phần quan trọng các văn bản  pháp luật đã triển khai, cũng như sự tập trung, động não để trả lời 5 câu hỏi, ông Võ Xuân Tân - Phó Giám đốc TTKN&VDNN tiến hành sử dụng trò chơi "Chiếc nón kỳ diệu" để quay nếu chỉ đúng vào tên của viên chức nào thì viên chức đó sẽ trả lời thảo luận từng câu hỏi đã đặt ra của báo cáo viên trước đó. 

Tiếp theo nôi dung Hội nghị phần II: Ông Lê Minh Thắng - Phó Giám đốc TTKN&DVNN tỉnh Hậu Giang - Kiêm Ban chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình tóm tắt hoạt động Công đoàn tháng qua và triển khai các kế hoạch, văn bản liên quan đến phương hướng hoạt động công đoàn để tiếp tục thực hiện.

Tại đây, được đặt ra nhiều câu hỏi và đề xuất của các viên chức, công đoàn viên ở 8 điểm cầu trực tuyến và đã được ông Võ Xuân Tân và ông Lê Minh Thắng ghi nhận cũng như đã giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của viên chức, Công đoàn viên xung quanh các chế độ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn viên, vv .... Đặc biệt, đóng góp ý kiến về tổ chức hội nghị trực tuyến ngày pháp luật cần duy trì và phát huy nhiều hơn. Qua đó, Hội nghị cũng đã bình chọn 1 trong 5 báo cáo viên hay nhất và trao 1 phần thưởng cho báo cáo viên được bình chọn nhiều nhất, nhằm khích lệ tinh thần cho các báo cáo viên ngày pháp luật nói riêng, toàn hệ thống viên chức, công đoàn viên nói chung trong việc báo cáo cũng như chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người nông dân mà nhiệm vụ của người viên chức, công đoàn cần phải trau dồi nâng cao kỹ năng thường xuyên.

Hội nghị được kết thúc đúng thời gian theo chương trình, trong không khí trang nghiêm và hoàn thành tốt đẹp.

 

Lê Minh Luân và Nguyễn Văn Thiện
Tô kỹ thuật NN xã Đông Phước, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành

Ý kiến bạn đọc