04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong nước
Thành Phố Ngã Bảy: Bế giảng lớp FFS về kỹ thuật nuôi Lươn không bùn
 432
 01/10/2020
Ảnh: Học viên tham gia lớp FFS về kỹ thuật nuôi lươn không bùn được trao giấy chứng nhận.

Ảnh: Học viên tham gia lớp FFS về kỹ thuật nuôi lươn không bùn được trao giấy chứng nhận.

Sau 03 tháng vừa học tập và vừa thực hành, chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình học kỹ thuật nuôi lươn không bùn của Nông dân có nhu cầu tại phường Hiệp Lợi, từ nguồn kinh phí năm 2020 của TT Khuyến Nông tỉnh Hậu Giang.

Đến ngày 23/9/2020 Trạm Khuyến nông Thành phố Ngã Bảy tiến hành tổ chức bế giảng lớp học FFS về Kỹ thuật nuôi lươn không bùn. Đến dự buổi Bế giảng lớp học có ông Trần Hoàng Phúc, Trưởng phòng Đào Tạo – Huấn Luyện thuộc Trung tâm Khuyến Nông Hậu Giang; ông Lâm Hoàng Lợi Trưởng trạm Khuyến Nông thành phố Ngã Bảy cùng với 20 học viên tham gia học tập sau khóa học có 20 học viên được trao giấy chứng nhận. Đến thời điểm hiện tại lươn được 3 tháng tuổi đang phát triển tốt. 

Kết quả, trong quá trình học tập có 03 học viên đã đầu tư chuồng trại và thả nuôi đến nay lươn đạt 2 tháng tuổi. Sau khóa học đã có thêm 04 học viên cũng đã đầu tư xây bể và thả nuôi lươn, bên cạnh đó có 03 hộ đang chờ con giống để thả nuôi.

Ảnh: Mô hình thực hành về kỹ thuật nuôi lươn không bùn của lớp họp

Đây là mô hình có thể nhân rộng trên địa bàn phường Hiệp Lợi trong thời gian tới do điều kiện chăn nuôi dễ áp dụng, vốn đầu tư không cao.

Đỗ Trung Hậu
Viên chức kỹ thuật Phường Hiệp Lợi, Trạm KN TP. Ngã Bảy

Ý kiến bạn đọc